Vad har dessa saker med varandra att göra?.

Alla älskar en illusionist. Vi blir fascinerade när Labero får en kvinna att sväva i luften. Vi vet att det inte går och vi funderar och funderar utan att hitta en förklaring.

När vi på nyhetsrapporteringen hör att ”Nordea har nu blivit störst på bolånemarknaden i Sverige. De har nu en utlåning på 4000 miljarder till svenska bostadskunder” så sväljer vi det utan att reagera.

Ändå är det ett ännu mer fantastiskt illusionsnummer – men vi är okunniga, lättlurade, godtrogna och om vi förstod så skulle det vara så frånstötande att vi ändå inte skulle tro på det, att politikerna låter finanseliten med sina banker…. att de får/kan göra så.

Faktum är att Nordea inte har lånat ut någonting! När du tar ett ”lån” på t.e.x
2 miljoner så har Nordea inte lämnat ifrån sig någonting av värde. Däremot har Du skrivit på en förbindelse att med blod, svett och tårar amortera ”lånebeloppet” och dessutom betala ränta. ”Lånebeloppet” hamnar i debet i bankens balansräkning och i kredit skapar banken ett konto åt dig – där de knappar in beloppet 2 miljoner. NU först skapas de pengar som de påstår sig låna ut. Du har också lämnat ifrån dig ett pantbrev som banken kan använda för att köpa kontanter på penningmarknaden.

Vidare säger ekonomireportern ”skillnaden mellan ut- och inlåningsräntorna har nu sjunkit till 1,75 procent”. Detta är också vilseledande. In- och utlåning är två helt skilda saker. Bankerna är inte speciellt intresserade av inlåning. I våra fyra storbanker uppgår ”utlåningen” till 2-3 gånger inlåningen. Bankerna har i samband med ”utlåning” bara två problem:

1. Hålla koll på kapitaltäckningen. De måste månadsvis rapportera till finansinspektionen och visa att de har ca 5 procents täckning i eget kapital för ”utlånat” belopp. (Fin.insp har tre olika modeller där de tolkar regelverket enl. Baselkraven, och av storbankerna kräver man lägst täckningsgrad). Då bankerna bara skapar ”lånebeloppet” så måste räntepengar komma till genom att någon annan åtar sig en skuld. O.s v o.s.v Vi har alltså ett pyramidspel.

Mest pedagogiskt är att åskådliggöra det genom att ställa pyramiden på sin spets. Den balanserar då (på ett livsfarligt sätt) med ca 5 procents riktiga pengar längst ned och ovanpå 95 procents låtsaspengar. Våra fyra storbanker står alltså och balansera på sina spetsar och har tillsammans en balansomslutning på fyra gånger nationens!!!!! Men, säger Anders Borg ”Vi/ staten står som garanter. Staten=medborgarna. Och borgare -betyder den som garanterar. I Cypern var visserligen bankernas balansomslutning sju gånger nationens. Vi får hoppas vi kan hitta några skumma oligarker att skylla på när vi ska tvingas rädda våra banker.

2. Bankerna är skyldiga att hålla med riktiga pengar/kontanter när vi behöver det. Dessa måste köpas om de inte finns i kassan. De köps för de pantbrev vi lämnat ifrån oss, genom försäljning av obligationer eller genom emittering av egen obligation. (Att köpa 500 kr kostar 500 kr !)

Det är väl ingen läsare som missat att bankerna helst vill avskaffa ALL kontanthantering. Det finns alla möjliga krystade svepskäl till detta önskemål/krav. Vi inser nu lätt att när bankerna lyckats med detta så behöver de inte prestera något över huvud taget. Alla pengar kan då skapas i datorerna och sedan ”lånas ut” till oss mot ränta. Ett fantastiskt illusionsnummer!

Hur har det kunnat bli så här? Min förklaring är att vi hittills haft det för bra. Vi har dragit fördelar av tillväxten och bara förstrött noterat att tredje världen sugits ut, att Sydeuropa drabbats och vi verkar fortfarande tro att vi lever i en annan mer skyddad värld. Dock… jag försäkrar er att det är samma värld. Tyvärr så har våra politiker inte protesterat när den finansiella eliten skaffat sig verktyg för omfördelning från fattiga till rika och från det offentliga till det privata. Klyftorna växer snabbt och samhället krackelerar och demokratin urholkas.

Dags att vakna! lyssna på Bernard Lietaer: Monetary blind spots and structural solutions – 3v5

Johan Sandwall (pensionerad ekonom)
jsandwall@hotmail.com

PS 1. Elitens verktyg är alltså detta fantastiska dysfunktionella pyramidspel till ekonomiskt system – och för att vi medborgare ska hjärntvättas så äger man och har järnkoll på mainstreammedia.

PS. 2. Min gode vän Björn gick nyligen i pension från Handelsbanken och kunde då lyfta 4 miljoner från vinstandelsstiftelsen Oktogonen utöver den vanliga bankpensionen. För säkerhets skull gick hans sambo i banken också i pension så då blev det 4 miljoner till.

PS 3. Det känns betryggande att Stefan Löfven tänker rycka åt sig makten och trygga välfärden för oss ……med den krympande kaka som blir kvar efter härjningarna från ”the banksters”

Avsluta med att lyssna på: A Brief History of Plutocraty
eller läs mer i ämnet:
Bankerna skapar pengar ur luft