Om medborgarna i landet ser och förstår värdet av att införa detta system, så bör ordet skatt bytas ut mot SAMHÄLLSAVGIFT…något vi alla ska ge till vårt samhälle – och det ska vara lika för alla, så att alla ger lika mycket av sin TID oavsett hur mycket han/hon tjänar. Det signalerar på ett mer tydligt sätt vad det handlar om. Då bidrar vi alla lika mycket i TID räknat, vilket faktiskt handlar om våra liv…hur mycket TID av våra liv som vi alla skjuter till – till det vi kallar ”det gemensamma”, som fortfarande blir en politisk fråga. Hur många nya vägar för miljarder ska vi bygga kontra skola och omsorg exempelvis…detta får man fortsätta att debattera i politiken.

Alla skatter som vi idag känner till försvinner och ersätts med denna TIDskatt eller hellre SAMHÄLLSAVGIFT. Endast gift- och utsläppsrelaterade skatter kommer ett tag att finnas kvar.

Det allmännas intresse skall bäras solidariskt av alla, genom en tidsrelaterad samhällsavgift, eftersom tiden är det enda som är lika för alla. Det gamla samhällets ledare- och lydarekoncept måste överges.

Omvälvningar har inträffat tidigare i historien, framför allt när naturvetenskaperna upphävt gamla föreställningar och vidskepelser. Jorden är inte platt längre och den är inte heller medelpunkten i universum. Men det har tagit många sekler innan världens auktoriteter känt sig tvungna att acceptera dessa fakta. De nya idéernas upphovsmän har i de flesta fall själva aldrig fått uppleva förändringarna i världsbilderna som deras teorier gett upphov till. Hundratals år efter dessa snillens bortgång skrattar allmänheten åt tidigare ”auktoriteter” som varit så enfaldiga att de inte insett det självklara i den nyare tidens betraktelsesätt. Likadant kommer nya upptäckter under kommande sekler att förändra världsuppfattning och existentiella villkor.

Man säger att vi har demokrati i vårt land. Men det är närmast en chimär. Den lilla människan kan rösta på en politiker, vilken hon inte vet något om och i synnerhet inte har någon garanti att denne verkligen företräder hennes intressen. Hos politikens företrädare är dessvärre maktbegär, egoism och girighet dominerande drivkrafter. Alla de hundratals affärer i maktens kretsar som avslöjats i vårt lilla land, där ärlighet, ansvar, solidaritet och demokrati påstås ha sin hemvist, belyser en verklighet av motsatt slag och vad vi ser är förmodligen bara toppen på isberget.
Naturligtvis måste även samhällssystemet vara i harmoni med naturlagarna om en optimal existens för miljö och liv skall kunna upprätthållas.

Den närmast liggande åtgärden för att förbättra människors livskvalitet på alla områden är att förändra ekonomin och göra den till ett naturlagsanalogt äkta objektivt system. Genom att integrera tidfaktorn som objektiv värdebas med sitt absoluta korrektiv för ekonomin (vilket tekniskt är mycket enkelt) åstadkommer vi maximal verkan med minimal insats. Övergång till ett nytt tidsrelaterat beräkningssätt för skatt är ett grundläggande villkor för en ny livstillvänd samhällsform, där individen genom en ny objektiv rättsgrund får äganderätt till sitt eget arbetes resultat – därutöver kontroll över sin ekonomi samt möjlighet och rätt att själv äga sina livsvillkor, planera sitt liv och utveckla sina drömmar.

LÅT OSS SÄTTA IGÅNG GENAST!!!
…sa Kalle för nu redan mycket länge sen.

KÖP hans bok: ”DEUS EX MACHINA” –  på Världsbild förlag
Från andra sidan