BREV från Kalle Gustafson 4 mars 2010

”Den omedelbara effekten av ett eventuellt införande av Tidfaktorekonomi – är den ökade köpkraften för människor. Det direkta resultatet av det – skulle kunna bli den icke önskvärda möjligheten att man shoppar en massa onödiga prylar. MEN – det skulle lika gärna kunna betyda att människor plötsligt började se möjligheten att betala av sina skulder, beta av dem sakta men säkert och få njuta av den underbara känslan av att inte längre ha en skuld på sina axlar!

De finns naturligtvis också de som inte upplever meningen med att förkovra sig utbildningsmässigt, utan lurats in i rollen som konsumenter – vilket också är frukten av den rådande politikens intresse för vinstmaximering – förklätt till välfärdsmodell. Vinstmaximeringen är det största miljöhotet vi har idag.

Det är ett lurendrejeri att försöka övertyga människor om att lyckan ligger i att äga en massa onödiga och meningslösa prylar. Därför är det oerhört väsentligt att peka på den ökade köpkraften som kommer med Tidfaktorekeonomin – som en möjlighet att förverkliga sina drömmar – som de flesta människor burit med sig sen ungdomen. Att skaffa sig ett lustbetonat kreativt yrke och en habil ekonomi – som är villkor för det bästa som livet kan erbjuda. Det är just dessa krossade drömmar som är den del i den förödande uppgivenhet som dominerar i dagens samhälle.

Denna uppfattning bottnar i min övertygelse: Att förverkligandet av den möjliga skapandekraft som varje individ har – och den lycka individen upplever när projekt förverkligas – är en av de största lyckokänslor som en människa kan få. Var och en som upplevt detta kan vittna om dess verklighet.

För att drömmarna ska bli verklighet måste utbildningsvägar skapas som leder fram till underliggande önskemål. Men detta förutsätter ett samhälle med en mångfald av småföretag, inom tekniska, konstnärliga och praktiska områden – där funktion och kvalitet är huvudmålen.

I detta kommande samhälle finns en mångfald av kvalitetsprodukter, av ekologiska, hantverksmässiga, litterära, vetenskapliga och konstnärligt unika alster och kunskaper.

Dagens marknad däremot är inriktad på massproduktion av vinstmaximerande, avsiktligt framställda kortlivade produkter, som inom beräknad tid går sönder och övergår till sopor. Vi håller på att förgiftas av sopor, som tar allt större plats i vår tillvaro. Dagens politiska scenario är genomgående inriktad på vinstmaximerad massproduktion av lågkvalitativa produkter.

VAD KAN VI GÖRA???
Varken högerns eller vänsterns ideologiska modeller är framkomliga vägar till ett gott samhälle för alla.
Världens befolkning fördubblas vart 35:e år. Processen är exponentiell. Precis som räntesystemet.(Talen fördubblas – 2+2=4, 4+4=8, 8+8=16…osv). Därför är det absolut nödvändigt att uppmärksamma rådande krisläge.
Om detta förhållande inte görs medvetet för allmänheten, riskerar mänsklighetens existensiella villkor att vara uttömda inom överskådlig tid!!!

Kan det då finnas någon riktig uppfattning om tillvarons villkor? JA, redan Konfucius hade för 2500 år sedan uppfattningen att naturens villkor borde vara rättesnöre för människans och samhällets organisation.

Om vägen till att förändra vårt samhälle måste gå via uppbyggandet av ett nytt politiskt parti så låt det då bli PERMALOGISKT SAMHÄLLEs uppfattning, som menar att naturlagarna och dess tillämpning i ekonomi och en objektiv rättsgrund – alltså att politiken måste tillämpa naturvetenskaplig metod vid organisationen av det mänskliga samhället.

PERMALOGISKT SAMHÄLLE:s partiprogram ska alltså vara befriat från inflytande från både höger och vänster och ha sin grund i naturvetenskaplig neutral tillämpning.

Det finns inga privilegier eller ekonomiska fördelar för utvalda grupper i det nya programmet. Däremot en rättvis fördelning av de resurser som föreligger.

Karl Gustafson, Lindesberg 2010-03-03

Annonser