IMG_3347

Text av Sebastian Näslund – Direktdemokraterna 

– Rösta i alla frågor?

– Då kan väl vad som helst hända!

– Nej, direktdemokrati innebär inte att folket kan sitta hemma vid sin dator och bestämma att vi ska anfalla Tjeckien. Det betyder inte heller att en majoritet kan besluta att halvera skatten och dubblera utgifterna. Inte heller kan direktdemokrati besluta att vi ska gå ur EU nästa vecka eller att vi ska stänga kärnkraften inom ett år. Direkt demokrati betyder inte att statsministern kan avsättas över en natt bara för att han sa något dumt veckan innan. Fortfarande gäller konstitutionen, fortfarande följs lagen och sunt förnuft. Avtal med andra länder gäller.

Däremot betyder Direkt demokrati att du som väljare inte behöver rösta på ett enda parti. Ett parti med ett paket av åsikter som kanske inte alla tilltalar dig. Direkt demokrati betyder att du kan ha inflytande mer än vart 4:e år. Direkt demokrati betyder att blockpolitiken och uppgörelser i slutna rum försvinner med tiden. Direkt demokrati är slutet för partipiska och att 2-3 partiledningar styr Sverige. Direkt demokrati kommer att minska förutsättningarna för korruption och otillbörlig lobbyism. Karriärpolitiker kommer att få söka sitt mandat hos folket, inte inom partiledningen.
Direktdemokrati betyder att fler mandat i riksdagen röstar precis så som folket vill. Ju fler som röstar för ett direktdemokratiskt system, desto fler platser i riksdagen representerar direkt folket. Det räcker med att få 4% av mandaten för att börja.

– Första steget är att tillåta digitala namninsamlingar och att digitalisera valsystemet. Att göra våra bibliotek och högskolor till demokraticentrum med ständigt öppna vallokaler.
– Andra steget är att sakta öka antalet frågor befolkningen kan ta beslut i, precis som i Schweiz, Estland och vissa stater i USA.

I laga ordning bereds omröstningarna i utskott, remisser tas in och lagrådet prövar om omröstningen är i konflikt med befintliga lagar. Med direkt demokrati kan skattetrycket avgöras i en omröstning. När det står klart vilken budget som finns, kan nästa fråga vara att låta folket bestämma hur pengarna ska fördelas mellan departementen.

Regeringen kan tillsättas minister för minister. Varje person i regeringen har ett direkt mandat av folket, inte någon med lojalitetsband inom en hierarkisk partistruktur. När tillräckligt många vill byta ut en minister så går frågan till omröstning. Regering eller ministrar kan fortfarande väljas på långa mandat om folket vill se den formen av kontinuitet.
I fikarummet handlar det inte längre om att olika partitillhörigheter tjafsar med varandra, utan konkreta sakfrågor diskuteras där varje medborgare har verkligt inflytande.

Innan de stora frågorna förs upp kan systemet testas med mindre frågor. Frågor där befolkningen har starka åsikter som ibland går emot de som styr: Vinster i välfärden, kvotering i styrelserum, djurskydd, lika skatt för pensioner som arbete, sockerskatt, systembolagets monopol, tjänstemannaansvar, GMO – ja allt som folk har åsikter i. Det är deras samhälle, varför inte låta dem bestämma?

I ett direktdemokratiskt valsystem kommer fler människors erfarenhet in i besluten. Med verkligt inflytande kommer folk intressera sig och sätta sig in i frågorna de röstar i. Om de inte har tid att rösta kan de fortfarande delegera sin röst till en representant de litar på.

I ett direktdemokratiskt system där 7.2 miljoner svenskar kan rösta istället för 349 stycken kommer rabiata och extrema åsikter inte få utslag i omröstningarna. Det är lättare att förleda 349 personer än 7.2 miljoner människor i ett starkt civilsamhälle med fri press och mänskliga rättigheter.

Hur skulle samhället förändras om det inte styrdes av 349 personer som har övernattningslägenhet i Stockholm?
Folk som kallas ”idioter” kommer att få rösta, extremister kommer att få rösta och alla som är mottagliga för enkla populistiska budskap också. Men framförallt kommer DU att få rösta och resultatet av folkets vilja hamnar in den absoluta mitten utan att rabiata extrema åsikter får sin vilja fram.

I ett direktdemokratiskt valsystem kommer fortfarande intressegrupper, folkrörelser och partier att driva sina frågor, samla opinion och söka skapa majoritet i det parlamentariska systemet. Men makten kommer att utgå från folket.
Förhandlingar och diskussioner mellan de grupper som vill förändra kommer att leda till paket av frågor som samverkar åt ett håll för att uppnå ett syfte. Frågor kommer inte gå till omröstning utan lång förberedelse. Kompetenta utskott kommer att bereda frågorna så att en fråga inte går stick i stäv med en annan – precis som idag.

När de första kraven för allmän rösträtt började höras för 150 år sedan sa de som hade makten i samhället att det skulle leda till kaos. Demokrati är alltid dynamiskt och livfullt till skillnad mot toppstyrda länder, t ex stabila diktaturer.

När 7.2 miljoner människor röstar istället för 349 stycken så visar resultatet på hela den röstande befolkningens samlade erfarenhet. Vissa kommer påstå att det bli rörigt, men vad det egentligen blir är extremt tydligt. Extremt tydligt hur Sveriges folk vill utveckla sitt närsamhälle och sitt land.

Nå, kan då direktdemokrati lösa arbetslösheten? Kan Anders Borg det? Kan socialdemokraterna det? Kan direktdemokrati se till att vi har kvar vår välfärd när vår exportindustri konkurrensutsätts?

Det är Sveriges samlade kompetens som kan lösa dessa problem: partierna, politikerna, näringslivet, entreprenörerna, folkrörelserna, föreningarna. Det blir inte mindre förslag på lösningar i ett direktdemokratiskt samhälle, det blir fler. Det blir inte mindre forskare och experter som får uttala sig. Det blir inte mindre remissinstanser innan besluten tas, det blir fler. Det blir inte en dummare ledning av landet, vi röstar fortfarande fram våra ledare, men dessa ledare måste vara mycket mer lyhörda för majoritetens vilja i varje fråga i ett direktdemokratiskt valsystem.
Valsystemet har ändrats förr. Vi kan göra det igen.

Sebastian Näslund
Direktdemokraterna