OM

VÄGSKÄL – VI STÅR VID ETT VÄGSKÄL!

Massor av människor världen över känner och agerar för att förändra sina samhällen. Vi i Sverige har varit oerhört priviligerade… länge. Vi har varit så invaggade i att allt är gott och bra för alla, att vi inte märkt hur förstörelsen har pågått under mycket lång tid. The Pale Blue Dot
The Pale Blue Dot (3 min film om vår planet).
”Du kanske tror att Du sitter stilla och lugnt i Din stol. FEL! Du är egentligen ute på en svindlande resa i rymdskeppet Jorden. Du snurrar runt, runt med en hastighet av 800 km/tim. Samtidigt far Du i full fart runt solen med 100.000 km/tim. Inte nog med det, Du reser också med ofattbara 900.000 km/tim runt centrum av vår galax Vintergatan. Ändå behöver Du aldrig oroa Dig för resfeber eller åksjuka”.  Forskningsrådsnämnden      (plockat från ett mjölkpaket)

Vi vet alla att vi har en enorm obalans på vår planet…men alla är inte medvetna om varför – att det beror på hur dagens ekonomiska system är konstruerat. Människan har åstadkommit så mycket, tack vara det svarta guldet – oljan. Men det har också… ihop med det ekonomiska systemet på väldigt kort tid tagit oss till ett stup. Människan är fantastiskt uppfinningsrik – klart att människa kan ändra riktning…nöden är uppfinningen moder, kursändringen har redan börjat. MEN den behöver gå snabbare. ALLA skulle kunna ha en dräglig tillvaro eftersom vi bor i ett enda stort drivhus.

All förstörelse har skett med hjälp av politiskt medvetna beslut. Medvetna från de så kallade folkvaldas sida…medan vi vanliga medborgare…för oss har det tagit väldigt lång tid att börja förstå att saker och ting inte står rätt till. Det har gjorts så för att vi alla tvingas vrida oss efter dessa beslut. Men nu måste vi vakna! Så här ser det ut i Sverige 2013: Klyftan mellan rika & fattiga (ökar ständigt).

Det allra viktigaste är att förstå hur det ekonomiska systemet fungerar. Det är så förstörande att man utan tvekan kan kalla det för kriminellt. Det skuldbaserade penningsystemet med privata aktörer (banker) som lägger ränta på alla pengar som finns i samhället. En annan av de största utmaningar för oss människor – är befolkningstillväxten. På 1950-talet var vi drygt 2 miljarder människor på jorden…idag, är vi 7 miljarder och inom kort räknar man med att vi har blivit 9 miljarder människor på vår planet. Många…många lider alla helvetes kval under sin många gånger korta levnadshistoria medan andra vältrar sig i övergödning och lyx.
För att få en tankeställare, titta på denna bild: Poodwaddle World Clock

”På vår underbara planet, ett rymdskepp i universum som rusar fram runt vår galax Vintergatan, lever vi i en sluten värld, ett växthus, som får sin energiförsörjning från vår egen stjärna Solen. Solen är vår gemensamma klocka. Allt som sker är styrt av naturlagarna, vilka vi börjat upptäcka och kunnat kartlägga. Vi finner då den fantastiska exakthet och lagbundenhet med vilket allt, som vi hittills förstått, kan förutsägas, planeras, beräknas och vi uppnår det resultat som vi såväl förväntat oss och som stämmer med verkligheten. I dessa naturlagar ingår mycket exakta och oföränderliga naturkonstanter, ex ljusets hastighet, gravitationskonstanten, tidfaktorn mm. Vi kan inte manipulera himlakropparnas rörelser och alltså inte heller den mätbara tiden. En timmes varaktighet kan därför aldrig ifrågasättas någonstans på jorden Om mänskligheten följer naturlagarnas villkor, vilket vi gör i all teknologi; fysik, kemi, optik, hållfasthetslära, aerodynamik, elektronik, astronomi, matematik osv, så går allt oss väl. Om vi bryter mot naturlagarna så går det på tok”.

Kalle Gustafson
Uppfinnare och själva anledningen till hela denna hemsidas tillkomst

Om man vill bättre förstå det Kalle säger här ovan så ska man läsa en sammanställning av forskningsrapporter som på svenska fick namnet ”Till dem som vill överleva”, på engelska läses den på hemsidan för en av dessa forskare, som dessvärre inte lever längre. A Blueprint for Survival av Edward Goldsmith

Welcome to the Anthropocene

Alla vet att om människor får det bättre, så låter man sina barn gå i skolan, så reser man sig ur rännstenen – slutar att föda 10 barn eller fler och börjar få ett drägligare liv. När man nu vet det så borde vi alltså göra just det…alltså se till att alla människor på planeten fick ett drägligt liv. Det är fullt möjligt…vi lever i ett enda stort växthus. Nu är det tyvärr så att vårt ekonomiska system som vi hör om varje dag, kräver tillväxt. Tillväxt är detsamma som girighet och roffa, roffa , roffa – urskiljningslöst. Vi behöver alltså utveckla nya system.

Systemförändringar: Den här hemsidan vänder sig till alla människor som börjat att tänka: Jag kan också göra någonting – på min plats på jorden. Fler och fler ser att systemen är dåliga och behöver byggas om. Att det ekonomiska systemet faktiskt, bokstavligen – håller på att underminera våra liv fullständigt och att vi medborgare inte längre vet var våra pengar (alltså vår tid) går till. Vår tid på jorden är visserligen begränsad – men vi skulle inte behöva bli så fullständigt bestulna på vår tid som vi blir i dagens system. Bristen på TID gör oss dessutom till sämre människor!
Sidan har alltså en ambition att sätta en boll i rullning kring det desperata behovet av systemförändringar i vårt land (och i hela världen). I demokrati och ekonomi. Vi kan dock bara börja med att sopa framför vår egen dörr…och det måste vi göra nu.

Demokratisystemet: Allra mest bråttom är det med vår så kallade demokrati. Innan 2014 bör hela befolkningen ha hört talas om ett nytt demokratisystem – för att ha hunnit börja fundera över själva strukturen i vårt demokratiska system och möjligheten att utveckla det. Vi behöver gå från den gamla hierarkiska strukturen med höger och vänster som lurar oss att konstant vara i konflikt – till att sålla fram de allra klokaste och visaste människor vi har i landet att vara våra ombud – eller välja att själv delta i röstningsförfarande i alla samhällsfrågor som berör oss och våra gemensamma pengar. Vi står verkligen vid ett vägskäl. Så här sa den oerhört framsynte Tage Danielsson:

”Samhällsmoralen ska växa underifrån
och gör den inte det så beror det på att
den gödslats med för mycket skit från ovan”

I Amerika säger Chris Hedges något som troligen kan gälla för de flesta nationer i världen just nu:

”Vi lever nu i en nation där läkare förstör hälsan,
advokater förstör rättvisan,
universiteten förstör kunskapen,
regeringen förstör friheten,
media förstör informationen, 
religionen förstör moralen,
och våra banker…förstör vår ekonomi!”

Chris Hedges

SE FILMEN: Crossroads: Labor Pains of a New Worldview (ca 1 timme)

Lars Gyllensten (f.d akademieledamot) lärde mig något väldigt viktigt, han sa: – ”LÅT inte journalister kalla medborgarna som reser sig mot något fullständigt korkat för ”civil olydnad”…som om medborgarna vore barn som ska tillrättavisas…alla människor som kan tänka själv och ser att något är så dumt eller farligt att man måste säga ifrån – måste göra det…varje människa, sa han, har en moralisk skyldighet att i sådana lägen resa sig och säga stopp…och det är inte olydnad…det är motstånd mot idioti…alltså… kalla det för civilt motstånd och inget annat, sa han. Att journalisterna envisas med att alltid prata om ”civil olydnad” ger oss alla en fingervisning om var de själva står. DE ser också ner på medborgarna. Frågan är NÄR vi vanliga medborgare ska resa oss?

Ekonomisystemen: Hela vårt samhälle är i behov av en uppsträckning och då kan vi inte bara rulla på i invanda mönster. Vi springer som skållade råttor i våra ekorrhjul. Många människor är olyckliga och deprimerade…till och med barn och tonåringar är så deprimerade att de inte orkar med skolan. Jag anser att vuxenvärlden har svikit dem. Hela tiden pratas om barnperspektivet…men oftast vinner det vuxna egot. Men många vuxna har det också svårt. Jag tänker inte rabbla statistsik för det är så djupt deprimerande att man själv tappar livslusten. Det allra värsta är att de som kallar sig för våra företrädare skriker på TILLVÄXT hela tiden och trots så många varningar från klokare människor sen årtionden tillbaka – så fortsätter de sina vansinniga mål…med oss alla som insats. Ett av våra viktigaste system är ju skattesystemet. Det system som skulle ge oss alla ett tryggt samhälle OCH som vi alla alltid varit villiga att delta i med vår tid och våra pengar… har nu istället blivit ett system som stjäl våra liv ifrån oss. Våra företrädare har utsatt oss alla för stöld. Vi måste stanna upp och tänka efter – kan vi sätta stopp för detta?

Målbilden: Det borde istället vara som Uruguay:s president Pepe Mujica (han kallas för världens fattigaste president) säger: “Vi har inte kommit hit till jorden för att vara konsumenter, vi har kommit hit för att vara lyckliga”Uruguay:s president Pepe Mujica, kanske är den enda på den nivån som har insett och vågar säga helt öppet – “Vi måste ändra livsstil och vi behöver nya system”. Ett mycket starkt TAL av Pepe Mujica adresserat till representanter för 139 länder.

Stora systemförändringar kan upplevas som hot och blir det ju också när invanda strukturer ändras. MEN – livets mening är inte att arbeta ihjäl sig. Inte heller att vi ska acceptera strukturer som förstöra vår planet för att berika en liten grupp individer. Därför måste vi våga förändra snabbt!

Wikipedia: “Ekonomen Schumpeter skilde på radikala (omvälvande) och inkrementella (stegvisa) innovationer. Han menade att radikala innovationer medför en nödvändig nedbrytning av existerande strukturer. Nödvändig nedbrytning för att ny utveckling och nytt kunskapsbyggande ska kunna få utrymme”.

Tidfaktorekonomi
är en radikal och omvälvande innovation av Karl Gustafson. Ett nytt skattesystem som blir till ett helt nytt samhällssystem, trots bara en mycket liten förändring: Han presenterade den 1969 men då makten i det nuvarande ekonomiska systemet är så stark, så har det varit omöjligt att ens få ut idén till allmän diskussion – trots att vi bor i ett av världens friaste länder (tror vi i alla fall). Tyvärr springer den yrkeskår som borde syna makten istället mest som parhäst. (Med endel undantag tack och lov). Media vill helst ha polemik och konflikter för att “göra bra TV“. Etiskt och moraliskt är en stor del av media  i totalt förfall. Problem presenteras varje dag men ingen verkar intresserad av lösningar. Tidfaktorekonomin skulle ge oss vår tid tillbaka.  (Bild: Kalle i aug 2013)
Kalle aug-13

Det är märkligt att man i ett av världens friaste länder kan komma på en systemidé som skulle förbättra livet för oss alla – anstränga sig i åratal – t.o.m få hjälp av andra – och ändå inte lyckas nå ut med idén till allmän diskussion på mer än 40 år.

LÄs mer under SYSTEMFÖRÄNDRING eller gå till tidskatt.se och läs ett utdrag ur hans bok. ELLER….

KÖP och LÄS Karl Gustafsons bok DEUS ex MACHINA om tidfaktorekonomi, genom att sätta in 240:- på Plusgiro: 491 25 45-3 – GLÖM EJ att skriva Ditt namn och adress.
Boken lät han trycka 2006 på eget förlag, Antropiska Förlaget.
Boken finns endast på svenska (Deus ex machina) och kan köpas via: Mach Makers.
Kan också köpas på:
Världsbild förlag – MED ett 15-sidigt förord av Ulf Sandström (ekonomi- och juridiklärare på gymnasiet) http://www.varldsbild.se/images/newsletter/newsJAN2014_deus-ex-machina.html – 210:-
BOKUS – http://www.bokus.com/bok/9789163175633/deus-ex-machina/ – 218:-
ADLIBRIS – http://www.adlibris.com/se/bok/deus-ex-machina-9789163175633 – 226:-
CDON – http://cdon.se/böcker/gustafson%2c_karl/deus_ex_machina-25626393 – 209:-

ANDRA som funderat över Tidfaktorekonomi:
– ”Försörjningsgaranti – en befrielse från den djuriska kampen för tillvaron och en väg ut ur materialismens fängelse?” – (27 augusti 2009) av Ann Westlund
Signe Solregns reflektioner, tankar och åsikter

Många, många människor genom århundradena har tänkt klokare tankar än många ens kommit fram till idag. Samtidigt kan det vara universella livskunskaper som endel människor har haft överallt – i alla tider. Men de har varit allt för få för att få den stora massan med sig. I boken “ATT HA ELLER ATT VARA” (“To have or to be”) – av Erich Fromm – 1900-1980, (som var en vis och mycket klok människa) säger han:

 ”Att ha och att vara är två skilda livsformer.
Att ha innebär ägande och leder till försvar, våld och aggression.
Att vara kräver oberoende, frihet, mänsklig mognad och kritiskt förnuft.

Kärlek ligger inte inom ägandets utan inom varandets livsform”

Det sådant som tål att tänka på. Lyssna gärna på några intervjuer med Erich Fromm om boken “Att ha eller att vara” –

Nr 4- https://www.youtube.com/watch?v=ygwAhrT2too  (5 min)

Det finns fantastiskt nog många videos på YouTube med  Erich Fromm som verkligen är värda att lyssna på. Mycket som säger precis vad vår tid handlar om. tex: “Om Du baserar ditt liv på vad Du äger, då..om Du förlorar allt – då blir Du ingenting”.  Det är sådana signaler vi ger till unga människor. Tja, det är väl därför så många unga mår så dåligt idag…för att kommersen har fått dem att tro på just det. Och vi…vi alla vuxna, har inte visat att vi har genomskådat ruttenheten i kommersialsimens budskap: KÖP… SÅ BLIR DU NÅGOT…underförstått BÄTTRE ÄN DET DU ÄR IDAG. Näe, vi springer bara på utan eftertanke och sviker alla kommande generationer inklusive våra egna barn.

Många Youtube-klipp som refereras till på denna hemsida är tyvärr utan svensk text. Det finns dessvärre alldeles för lite på svenska.

ALLA filmer bör man lyssna till och se på med ett öppet sinne – men utan att ta allt för självklart – alltid själv tänka efter, som Woody Harrelson säger i inledningen på filmen ETHOS. LYSSNA NOGA på hans sista meningar i filmen. (1 tim 8 min): ETHOS med Woody Harrelson: Time To Unslave the Humanity
(filmen försvann någon anledning under en period från Internet och kunde bara ses i korthet ex. här: hot movie trailers (1 min 32 sek)

——————————————————-

Den här hemsidan ska fungera som en blogg. Om andra hör av sig med bra tänkvärda texter så får de gärna ta tillfälliga dags-bloggposter. Själv kanske jag inte hinner skriva så mycket. Alla som hittar material som hjälper till med ekonomisk allmänbildning får gärna skicka mig det så att jag kan lägga in det här. Mitt mål är att få människor att fundera över om nya system kanske behövs. Själv tänker jag peka på det jag själv hoppas på:

  1. – ett utvecklat demokratisystem, direktdemokratiskt (som gör ett totalt slut på höger/vänster-strukturen)
  2. – ett nytt skattesystem (som egentligen är ett helt nytt samhällsystem = Tidfaktorekonomi – en fast värdebas i ekonomin)

Andra sidor som handlar om Tidfaktorekonomi (Tfe):
1. Tidskatt.se (från 2006)
En sida med i första hand ett försök att nå ut med Karl Gustafsons idé om ett genialt, ekonomiskt, ekologiskt, rättvist, jämlikt och fullständigt underbart uttänkt nytt samhällssystem: TIDFAKTOREKONOMI. Där finns också väldigt många länkar till intressant material inom penningsystemet och demokratifrågan.

Väldigt få pratar om tidfaktorekonomi tyvärr. Det finns några få personer som föreläser eller skriver om den:
Maud Hägg – Rogive
Johan Sandwall – 
ekonom som skriver krönikor i Din Lokaltidning på nätet.
– Tidfaktorekonomi
 Deus Ex Machina
 Avslöja vårt ekonomiska system
 En uthållig värld behöver ett nytt ekonomiskt tänkande
 Tidfaktorekonomi – en ekologisk ekonomi
(1994)
Åsa Brandberg – EN CHANS TILL KULTURELL BLOMSTRING
Erik J – Den fiskala statens framväxt

2. Tidfaktorekonomi – ett annat samhällsystem (febr 2011)
Ett försök att ge Kalle en egen sida. Först för att lägga ut kapitel för kapitel av hans bok DEUS EX MACHINA (fritt översatt: Gud i maskineriet). Boken har ju aldrig distribuerats, han har tryckt upp ett gäng själv och säljer en då och då. Tyvärr är den dåligt redigerad och därmed tungläst. Min egen brist på tid satte stopp efter några kapitel…men jag hoppas hela tiden få tid till att fortsätta. Kalle har skrivit så oerhört mycket…inte minst i brev, som jag också gärna skulle publicera. Tiden räcker inte. Kalle är tack och lov fortfarande pigg. Han fyllde 80 år den 8 april 2013. VARFÖR kan ingen intervjua denna intelligenta människa som har ett hjärta av guld??? Hur många finns det som har tänkt ut ett helt nytt samhällssystem med bara en pytteliten korrigering i systemet? Svar: INGEN – mer än Kalle Gustafson. När ska lösningar bli intressanta för media istället för att bara tjata om alla problem?

FACEBOOK-grupp för Tidfaktorekonomi (tror att den startades 2010)
Här ligger mest ekonomisk allmänbildning (mycket har jag flyttat till denna sida under länken Ekonomisk allmänbildning. Facebook-sidan startades av en fantastisk kille (Johan Sandström) som på helt eget bevåg startade den när jag svarade att jag inte orkade göra mer och att jag inte ens vet hur det går till att starta upp Facebook. Vips hade han gjort en sida och skickade mig en länk – och vem som helst kan ju bidra där.

INLÄGG i ARKIVET
Nov 2012 – SAMARBETA MED BEGRÄNSADE RESURSER! – av Johan Sandwall
April 2013 – Ekonomirapporteringen och Joe Labero – av Johan Sandwall
April – 2013 – Människans inneboende potentialav Karl Gustafson
Augusti 2013 – OLIKA BERÄKNINGSBAS SKAPAR ORÄTTVISA – av Karl Gustafson
Dec 2013 – NOLLRÄNTA PÅ ÖN GUERNSEY år 1820
Dec 2013 – Det ekonomiska experimentet i WÖRGL 1932
Dec 2013 – EKONOMISK FRIGÖRELSE, Danmark – 1935
Dec 2013 – I. PENGAR (ur Boken om J.A.K) – 1935
Dec 2013 – II. ANDELSPENGARNA (ur Boken om J.A.K) – del 1
Dec 2013 – II. ANDELSPENGARNA (ur Boken om J.A.K) – del 2
Dec 2013 – DEN RÄTTA STYRELSEFORMEN (demokrati)
Dec 2013 – DANSKA JAK:s GRUNDSATSER
Dec 2013 – DEN VIKTIGASTE FRÅGAN
Dec 2013 – KAMPEN MOT STATEN – av Johannes Hohlenberg
Dec 2013 – DEMOKRATI ELLER FEODAL SAMHÄLLSFORM – av Kalle Gustafson
(utdrag ur Kalles bok Deus ex machina)

Jag längtar efter rättvisa, sanning och skönhet –

jag vet att jag inte är inte ensam !

Vem är jag?

 

Annonser

2 thoughts on “OM”

  1. johnnyfg skriver:

    Det samhälle vi har idag är inte det minsta konstigt att det är så. Det finns en numerärt liten klick individer som vill och kan tjäna allt mer pengar, på allt mindre eget arbete. Denna lilla klick av individer är banker, länder och naturresurser. Denna klick av individer har så mycket att säga till om i världen, så det kvittar vem som utåt sett anses styra ett land. För dom äger betalmedlen. Och denna klick av människor är inte det minsta intresserad av att återställa denna obalans.

    • Du har så rätt. Så är det. Desto större anledning att uppmana alla man känner överallt att tänka sig för innan de skänker bort sina dyrbara röster till det gamla partipolitiska systemet – nästa gång. Vi borde alla ta tillbaka våra röster. Så länge vi skänker bort våra röster till ett snart 100 år gammalt system som samarbetar sedan lång tid med storföretagen så fortsätter våra skattepengar att försnillas på allsköns skit som vi aldrig har bett om. Det finns mängder av uppbyggda strukturer för hur pengarna smidigt ska gå från oss alla – till dem som redan har, för att hålla igång hjulen. Börsen och aktiemarknaden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s