DET GODA LIVET

För att få balans på sidan kommer här det goda som trots allt finns – eller finns i sikte. 

Alla goda steg börjar med att man har blivit medveten om en situation – som sen gör att man själv vill medverka för att andra också ska ta några steg – för att man vill förändra och förbättra…för fler än sig själv. Själva MEDVETENHETEN är det som får oss att gå framåt (utvecklingsmässigt). Här finns länkar till många som håller på med detta hela tiden.

Livet ska vara gott och klokt. Vi får en stund på jorden och den ska vara god för alla födda. VARFÖR är det inte så? Vi vrider oss efter systemen…än ska vi göra si….än ska vi göra så….politiska företrädare skapar lagar, eller ändrar lagar och vi vrider oss efter det som beslutats. Men NU har tiden kommit då vi själva måste medverka till det goda för alla på planeten. Systemen måste förändras av oss medborgare.


OCH…det finns INGENTING som säger att vi INTE kan lägga om kurs på så gott som allt i vårt vackra lilla land. Vi är ett förhållandevis välutbildat folk (bortsett från att man från politiskt håll under ganska lång tid gjort sitt bästa för att ta fullständigt död på välutbildade människor inom alla hantverksyrken) – OCH ett ganska välinformerat folk (om man bortser från att större delen av media verkar vara i väldigt nära relation till makten). Dock…sen vi fick internet så informerar tänkande människor sig själva genom att läsa nyheter från olika håll av världen.

Tage Danielsson: ”Säll är den som har till rättesnöre –
att man bör noga tänka efter före.”

I Sverige använder vi begreppet BNP för att beräkna vårt välstånd, de flesta vet idag att det är ett ganska dåligt mått. Massor av människor har det svårt – trots hög BNP. I Buthan i Himalaya (700.000 invånare). Där mäter man istället Bruttonationallycka.

MEN NU BLÅSER ÄNTLIGEN FÖRÄNDRINGENS VINDAR ….så att…

VI KAN bestämma oss för att det räcker nu med misshushållning av våra gemensamma pengar och mänskliga resurser OCH ta tillbaka kontrollen över våra samhällen. I våra lokala samhällen kan vi bestämma oss för att samarbeta – vi kan inte vänta på politikerna…gör vi det kommer ingenting att hända.

Både på kommunal nivå och statlig nivå. Av den anledningen är det oerhört viktigt att alla som börjat fundera över detta…pratar med alla man känner om möjlighetens om har öppnats för oss att ta tillbaka våra röster från dem som har dem nu.

VI KAN 2014 välja bort ”klättrarklassen” – alltså hela det partipolitiska systemet som inte ger oss något gott över huvud taget utan istället stjäl våra liv ifrån oss. Det är som om själva den hierarkiska strukturen inverkar dåligt på dem som arbetar där.

Tage Danielsson:
” För den trötta samhällskroppen
vore rätta boten
Om tankarna i knoppen
kom från roten”

Nu äntligen har det kommit en möjlighet att lägga om kurs på skutan Sverige …och det är i grevens tid, för vi går snart på ett isberg:). LÄS in Dig på ett helt nytt politiskt instrument. En början på ett direktdemokratiskt system där vi aldrig mer ska ge öppna mandat till valda företrädare i 4-årsperioder. Alla som ser att de kan göra något för att hjälpa detta försök till allas vår delaktighet, snälla GÖR DET:

Den nya rösträttsrörelsen kommer att arbeta för att vi ska få ännu en rösträttsreform: Rösträtt i varje sakfråga!

– ÄKTA DEMOKRATI
Äkta Demokrati på Facebook

– DIREKTDEMOKRATERNA
Direktdemokraterna på Facebook

– DEMOEX – Vallentuna
 (på Facebook) lokalt direktdemokratiskt parti sen 10 år tillbaka. Håller på att byta namn och hemsidan ligger därför nere.
Direktdemokraterna 

Föreningen för direktdemokrati – (FFDD) – Det finns också en förening som arbetar med att sprida information om direktdemokratirörelsen i Sverige. De är partipolitisk och ideologiskt neutrala och vår enda uppgift att verka för utvecklingen av det demokratiska systemet i Sverige. FFDD är till för att främja folkinitiativ, medborgarförslag, etc, och går att stödja oavsett vilket parti man stödjer. Denna grupp på Facebook inkluderar direktdemokrati i form av medborgardialog, deltagardemokrati, folkinitiativ, medborgarförslag, medborgarbudget, samt stöder alla direktdemokratipartier.

Direktdemokrati på Facebook – Denna sidan är tänkt att vara ett paraply, och kommunikationsplattform, oberoende av specifika organisationer eller partier, på så vis ligger den närmast FFDD, som inte knytit sig till en specifik metod.
.
* Mer information om direktdemokrati: Demokrati.alternativ.se

Allmän rösträtt i alla sakfrågor 2014 - Rösträtt mellan valen!

Allmän rösträtt i alla sakfrågor 2014 – Demokrati mellan valen!

VI KAN skapa nya kloka system som uppmuntrar godheten och generositeten istället för girigheten. När vi har börjat att göra det så kommer vi att ha frigjort TID ifrån löneslaveriet, så att vi kan börja leva efter vår egen inre längtan. Om det sen har att göra med  att driva en egen verksamhet eller arbeta bara så mycket som det är absolut nödvändigt för att överleva – så är det upp till varje enskild människa att avgöra. Den fria tiden är värd så oerhört mycket mer. DET ÄR FULLT MÖJLIGT ATT ÅSTADKOMMA DETTA!!!

VARFÖR ska politikerna stå och prata om att de ska skapa jobb…de har helt missat sin uppgift. De ska skapa förutsättningar för oss alla att själva skapa oss jobb. Människor är fullt kapabla att själva skapa jobb. Läste just i tidningen Mer Smak som Konsum ger ut ett jättefint reportage om ett par som startat getfarm och gör ost, yougert och getmjölk i Dalsland: DALSPIRA 

I händelse av KRIS och om dagens falska penningsystem kraschar så kan alla små samhällen bygga upp egna penningsystem som bygger på realproduktivt arbete och tillit.
Se den allmänbildande videon om MINUTOS ett äkta penningsystem.
MINUTO – HOW TO MAKE YOUR OWN MONEY

KLOKA FÖRENINGAR
Okunniga människor styr vår värld och leder oss i fördärv. Men massor av människor övergår just nu till att göra något själva. Det bästa man kan göra nu är – att hjälpas åt att bygga upp gemenskaper kring åkermark och och gårdar – utan vanliga banklån. Så att man kan få tillgång till frisk mat. Mat som inte odlats på avloppsslam som sprids ut på landets jordar idag, eller med massor av kemikalier som vi inte ens vet namnen på. Det finns tack och lov många som redan har börjat med en omställning, på sin plats på jorden. Berätta för varandra om möjligheter att förändra!
Här är en driftig människa som försöker peppa människor till att inse att det är vi själva som i handling ska ta kontrollen över våra liv:
Varför är Lokalkapital och Holistic Management så avgörande för en hållbar samhällsutveckling? – Jörgen Andersson från Åre, Fjällbete
Det senaste i lokalkapitalvärlden
 (tecknad filmbeskrivning)

Några kortfilmer av Frida Turander:
Slåtterängar (4,44 min)
– Ängen är ett stycke kulturhistoria, men också – med sin stora artrikedom – en genbank I ängen kan det finnas 40-50 arter av blommor och gräs per kvadratmeter och dessutom en mängd
Skogsbete (3,41 min)
– Alla har vi någon gång stått i en skog vars biologiska och kulturella spår vittnar om det omfattande skogsbetet som pågått där.
Fädbodbruk (4,30 min)
– Fäbodbruket en kulturell kvarleva – eller ett brukningssätt för framtiden?
Vem saknar… (54,06 min) (en betraktelse över Sveriges landsbygd)
– Om man lyssnar riktigt noga, så är det nästan så att man fortfarande kan höra koskällorna i skogen… en film om biologisk mångfald i skogen och jordbrukslandskapet
-Under jordens historia har det funnits katastrofperioder när arter dog ut.
-Den senaste för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna försvann.
-Det tog 10 miljoner år för livet att återhämta sig från denna katastrof.
-Nu är vi mitt inne i en ny katastrofperiod, orsakad av oss människor.
– Arter och livsmiljöer försvinner i en onormalt snabb takt, även i lilla Sverige.
Liebruk – här kan man också hitta kurser.

Överlevnadsgruppen – om konsten att överleva – är en grupp som förbereder sig inför en eventuell samhällskollaps, utspridda i Sverige och Europa. Ni är välkomna att bidra med era vildmarkskunskaper och förena er med oss inför morgondagen, eller endast för att känna till hur man ska kunna överleva utifall att man befinner sig själv i vildmarken.

 • Södra Rörums Sambruk – En av alla grupper som börjat göra något finns i Skåne i Södra Rörum, vars mål är att skapa en juridisk form för hur människor i stad och land ska kunna samarbeta. När det väl fungerar så kan modellen spridas över hela landet. Man kan naturligtvis göra på många olika sätt.
  – Broschyr Sambruket: Ankhult (en Pdf)
  – Facebooksida

Man kan man alltid titta på hur andra kloka människor har gjort, tex: Den japanska kooperativa organisationen Seikatsu

Tage Danielsson:
”Synen är noll på de långa distanserna,
på nära håll finns de många nyanserna”


EKOLOGISKA GÅRDAR mm
Till alla köttätare – Börja handla närproducerat kött direkt från bönderna själva. Här är en Facebook-sida för snabb kontakt med bonden:
Lokal AndelsMat
Gröna fält & skogar
 Detta är sajten för dig som söker lokalodlad och närproducerad mat – När råvarorna spelar roll.
Gårdsnära – hitta närproducerat i Sverige
Välkommen till Ekogårdar i Sverige – register
Ekolantbruk i Sverige
Bokeslundsgården
– ekobonden Johan Widings blogg
Hästa Gård(ABC-inslag)
Stockholms närmaste bonde
Larsviken Gårdsbutik i Skåne, potaisspecialist
Att vara häst på Hästa Gård
Örby Gård – 
norr om Sigtuna
Herrö Gårdsmejer
Ekolantbruk i Sverige
Föreningen Kärngårdar – 
ingår numera i:
Framtiden i Våra Händer
Växtkraft – 
en ideell förening i hållbar utveckling!För din närhet till djur, natur och kultur!
Kampetorp ekoby
Löfsta Gårdsmejeri – (Facebook: http://www.facebook.com/lofsta.gardsmejeri)

Framtidens mat: 5 små kortfilmer av Gabriel Liljenström:
Skattegårdens lantost – (Gbg-trakten)
Stadsjord i Mölndal – 
(Niklas wennberg)
Mysten i Alingsås
– (Ingemar Zachrisson)
Tillsammansodlingen i Mölndal – (1,15min)
– Klimatdusch: kort föreläsning av Gabriel Liljenström – (15 min)
 – UpplandsBonden – ekologisk kött KRAV-märkt
– Smör-Tomten – Kort reklamfilm från 1973 – Svt filmarkiv

Säsongsmat – massor av tips och recept

SR- EKOT – Lantbrukaren Åke Karlsson i Kolmården

Alternativ NU – Praktisk kunskap om sjävhushållning – en mycket informativ hemsida, massor av bra kunskaper
Allt själv – Artikel i Fältbiologerna
Petter Bergström – en sann praktiker som startade tidningen ÅTER innehållande massor av självförsörjningskunskaper.
Artikel i Aftonbladet om Petter och hans familj –

Dansk ung bonde i eget TV-program. Kan man förstå danska så är det en underbar serie. Han berättar om allt i smått och stort på Kastanjegården.

De vill vara självförsörjande – SR radio – Evelina Falk och Peter Alldén drömde om att leva helt självförsörjande. Sedan september 2009 bor de i på en gård utanför Lönashult.

Lev mer på mindre – ”Är det möjligt att tänka tid istället för pengar”? frågar sig författaren….(snart kanske tiden är mogen för människor att diskutera Tidfaktorekonomi som nytt samhällssystem/reds anm.) Författaren har också en egen blogg: Projekt självförsörjning

Ekoplantan – Massor av grönsaker på liten yta

Fjällbete i Åre Jämtland – Det vi erbjuder är förädlat gräs från Åres gröna dalar
Fjällbete /Undersåker – Fjällbete är ett inte helt vanligt företag.

Mjölk är tjockare än vatten – på Facebook
Kor är det finaste vi vet – ÖstersundsPosten 2 maj 2012
Fjällko – svensk lantras 
Rödkulla – en svensk lantrasko

Det lilla hemmets ko – (geten)

Norrbete – ekonomisk förening – i västra Ångermanland och östra Jämtland. Vi har slagit oss samman för att marknadsföra och sälja kött av högsta tänkbara kvalitet. Vi åstadkommer det genom vårt sätt att föda upp djuren samt att ha kontroll över hela kedjan från jord till bord.
NipAkademien
Nu startar Nipakademien en egen bank – 14 april 2013 Sollefteå

Änggärde – Sveriges första ekoenhet –  En plats där du som medlem erbjuds ekologiskt boende, en hållbar livsstil, närhet till naturen, matsäkerhet och gemenskap. En möjlighet att själv bli en del av omställningen till ett mer hållbart och resilient samhälle. Och samtidigt uppleva glädjen i att arbeta tillsammans med andra mot ett gemensamt mål.

 • HILLESGÅRDEN – en eller ett par eldsjälar startade denna plats med målet att ge många människor möjlighet till försörjning och gemenskap, (ca 70 personer som får sin utkomst här). Här är en arbetsplats som faktiskt ger lika lön till alla oavsett vad de arbetar med. Alltså några av oss tänker och försöker sprida idéer… medan andra faktiskt bara sätter igång och förverkligar något… med knappt några resurser alls – mer än sig själva. Man blir faktiskt lycklig av att läsa om deras arbete… t o m verksamhets-berättelsen gör mig alldeles varm inombords:
  ATT FÖRVERKLIGA EN DRÖM

En SVT-film som går att se fram till 7 juni 2013. Jag blev så lycklig av att se den.
Där ingen skulle tro att någon kunde bo

JordbruksAktuellt
Lantbruk & Skogsland
Gård & Torp – tips på gamla fina hus
– här kan man hitta listor över gårdar till salu i landet. Ställa om får man göra själv!

Fler GODA föreningar:

– DEN GODA JORDEN – Förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationers mat- och energiproduktion. Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid. Att bevara åkermarken innebär hållbar utveckling!

– SKOGSTRÄDGÅRDENS VÄNNER
Skogsträdgården på Facebook – 
Holma skogsträdgård är en demonstrationsträdgård som står öppen för allmänheten. Trädgården har anlagts för att visa vad skogsträdgårdar har att ge i flera olika sammanhang. Här testas olika odlingsmetoder och en rad nya växter. Även om den ligger i Skåne innehåller den en härdig lund med växter som passar i skogsträdgårdar längre norrut. Demonstrationsträdgården är den enda av sitt slag i Sverige

– FÖRENINGEN SESAM – fröodling, köksväxter
Föreningen Sesam är en ideell förening som genom praktiskt arbete verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter. En helt fantastisk organisation!!!

Fröhandel i Julita i Sörmland – Vi brinner för äldre växter, unika och svåråtkomliga sorter som är värda att bevara för kommande generationer.

– FOBO – ekologisk trädgård
FOBO – Förbundet organisk-biologisk odling, har i över 30 år verkat för ekologisk trädgård i Sverige.

– HELA SVERIGE SKA LEVA & OMSTÄLLNING SVERIGE
VI MÅSTE STÄLLA OM – PERMAKULTURMÄNNISKOR FÖRSTOD DET FÖRST!
Den olja som vår planet producerat under årmiljarder har vi, en del av mänskligheten, gjort slut på under drygt 100 år. Alla som tänker lite på det inser såklart att vi inte har rätt att fortsätta i samma spår.
På deras sida kan ofta hittas omställningskurser av olika slag:

Bärkraftigt byggande och boende –  ny kurs startar hösten 2013! – ”Sedan 2004 genomför Högskolan Dalarna kursen ”Bärkraftigt byggande och boende 15 hp” i Stjärnsund. Kursen vänder sig till dig som är intresserad av ekologiskt och resurshushållande byggande och boende. Under kursen går man igenom byggprocessens olika moment, från bygglov och tomtplanering till praktiska byggmoment, val av material och tekniska lösningar. Kursdeltagarna tillämpar kunskaperna i en konkret projektuppgift som är en planering av ett byggprojekt. Hittills har över 200 personer gått kursen och i flera fall har det lett till spännande byggprojekt runt om i Sverige!

Hållbar omställning- folkhögskolekurs på Färnebo folkhögskola ht 2013-vt 2014 – Känner Du någon som vill gå en ettårig Omställningskurs på Österfärnebo Folkhögskola? 

PERMAKULTUR – Att ställa om våra samhällen från det oljebaserade till något annat – uthålligare, kan inte göras utan att människorna tar en aktiv del i det – på sin egen plats på jorden. Några som satte igång detta arbete med att väcka människor var permakulturister – och kallas ”Transition-rörelsen” i England. Nu pågår uppvaknandet också i vårt land….och medlemsantalet i det nätverket växer snabbt.

Permakultur på Wikipedia
Se korta inspirerande filmsnuttar om detta på YouTube: In Transition – (ca 10-min/st) (från England)
In Transition – i 6 delar:
In Transition – Del 1 – 6
In Transition – Del 2 – 6
In Transition – Del 3 – 6
In Transition – Del 4 – 6
In Transition – Del 5 – 6
In Transition – Del 6 – 6

In Transition – 2.0 är här! A story of reciliens and hope in extraordinary times
REconomy Project – TOOLS TO HELP YOU BUILD A NEW KIND OF LOCAL ECONOMY

– Permaculture Park at Lebensgarten, Steyerberg med prof. Deckland Kennedy – En by där också prof. Margrit Kennedy bor.

– Krameterhof – En permakulturgård i Tyskland se filmen

 A Farm For the Future – en fantastisk film av en kvinna (Rebecka Hoskins) som började fundera över hur hennes lantbruk skulle överleva utan olja. Hon gjorde en film om att STÄLLA OM. En underbar film om allas vårt behov av energi…och att vi måste börja TÄNKA OM – och STÄLLA OM. Ta upp den på helskärm (ca 45 min). Det är en mycket vacker och klok film. Den får mig att gråta fastän man borde känna hopp.

– More than Honey – TIFF Festival 2012
More than Honey – Markus Imhoof (Official trailer) Den här filmen vill man ju se när den nu kommer…man fylls av så mycket kärlek till det lilla flygfäet, som arbetar så ihärdigt och faktiskt hjälper oss människor till överlevnad.

”Om bina dör då har människan 4 år kvar att leva”, sa Einstein. Det finns människor som inte alls tror på det. Men man behöver inte tro på naturlagarna heller, de fungerar ju ändå. Läs om stadsbin i Stockholm: Bin är nödvändiga för vår överlevnad”

Brännässla  en fantastisk växt
Hampa är en av  jordens mirakelväxter
Österlenhampa
på Facebook

– KONSUMENTFORUM 
egen blog – SENASTE NYTT
Konsumentforum på Facebook – 
är en självständig och fristående konsumentorganisation i Sverige, helt fri från inflytande från såväl handel, producenter och partipolitik.

– PERMAKULTURFÖRENINGEN I SVERIGE  – Permakulturdesign  kan ses som ett system som organiserar allt vi behöver som mat, boende, energi och vattenförsörjning. Även sociala värderingar ingår i en design som rätten till meningsfullt arbete, utbildning, rättvis resursfördelning och lokal ekonomi tex.

– HOLISTIC GARDEN (svensk sida)
Arrangerar kurser i hela Sverige:
På Kvarnkärr – Vi erbjuder kurser inom ekologiskt odlande, matlagning, återbruk, trädgårdskonst, meditation och …läs mer

Permakultur- YouTubeklipp, och andra bra sidor:
Om man vill bli riktigt lycklig så titta på tre underbara videos på:
Surviving Collapse – Utbildning via gratis videos av Geoff Lawton’s “Permaculture Designer

KLOKA MÄNNISKOR
Förr fanns massor av uppfinnare och vetenskapsmänniskor som tänkte ut geniala idéer till gagn för alla. Självklart skulle det framkomma flera också idag om inte alla voro så betyngda av de usla system som stjäl våra pengar och vår tid ifrån oss. För att påminna sig kan man läsa om dem i bokstavsordning på:

Fler kloka idéer i världen:

BLOGGARE:

 • Kostdemokrati – ett ”folkhälsouniversitet” på webben om kost, hälsa, miljö och demokrat

I Kalle Gustafsons idé om ett helt nytt samhällssystem, Tidfaktorekonomi, menar han att vi ska uppmuntra delägarskap. Att företag i stor omfattning bör bygga på medverkan och ägande av alla som arbetar där. Här är 7 min inslag om detta från USA, där man också berättar om det framgångsrika Mondragon i Spanien.
Arbetarägda företag pekar på en ny form av ägarskap

BOKTIPS:
”Ragnarök eller världen chans” – med hotade livsvillkor och nya möjligheter –
 Jämlikhetsanden” – av Richard Wilkinson och Kate Pickett. Recension i DN
 

 ARKITEKTUR:
Sällan ser man någon arkitekt göra något vackert arbete. Något som man blir direkt lycklig av. Men jag såg ett häromdagen..naturligtvis skulle våra politiska företrädare INTE göra något sådant eftersom de prioriterar annat till medborgarna…mängder av gallerior tex, gigantiska arenor i varje väderstreck osv.

Denna arkitekt såg ett badhus i gasklockan. Inte förstöra – utveckla!

Röda stugors timmermän – artikel i DN 10 april 2013
En timmermans dagbok
Fönstervård kan rädda ett kulturarv – Värmlands Folkblad

Återbruk – en praktisk byggkurs med återvunnet material – Distans/deltid 2013-2014

Couple fight to save ‘Hobbit house – I Wales har unga människor byggt ett eget hus, sannolikt efter sin drömbild av boende. MEN man hade inget tillstånd att bygga så här. Sannolikt hade de fått NEJ om de hade sökt, säger de själva. Bygga utan att ta lån…utan att bli slav hos banken nänänä…det kan inte tillåtas.
The Journey – Tony and the Roundhouse – kanske inte så lämpligt för Skandinaviska förhållanden…men roligt att se och kanske ändå ger inspiration.

Byggnadsvårdsföreningen – Som tur är finns människor som älskar att vårda, renovera och hålla koll på vad som görs i landet. GULA LISTAN heter den, ”visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll”. Mest hotade är dessa byggnader och miljöer av våra så kallade folkvalda partipolitiker. När ska det få ett slut? Nyligen revs Centralpalatset i Östersund. De ansvariga borde få fängelse!

It’s Not a Fairytale: Seattle to Build Nation’s First Food Forest – Seattle börjar med ätliga växter och frukt i parkerna. Det här skulle man mycket väl kunna göra med Årstafältet också. Men i Sttockholm där arbetar politikerna ihop med bankerna och byggbolagen för att få hit så mycket ”shoppingboskap” som möjligt – därför satsar man på tiotusentals nya legobyggnader, så kallat punkthus, för att få in så många som möjligt på minsta möjliga yta.

LOKALA VALUTOR/KLOKA BANKER:
Bernard Lietaer har berättat väldigt mycket om lokala pengar. Man kan hitta hur mycket som helst på nätet. Några länkar ligger under min rubrik SYSTEMFÖRÄNDRING. I Sverige finns inte så mycket tyvärr – ÄN. Men det är egentligen bara att sätta igång…självklart måste man vara några drivande människor som har tid över utanför det vanliga löneslaveriet.

Höganäs Kommun
”Kommunen med egen valuta- Euronäs” – 2 nov 2012 – Artikel i Dagens Industri
Sen finns också en slags lokal ekonomi med byte av TID, väldigt smart:

Presidenten positiv till lokal valuta – Inslag i TV om tankar på lokal valuta i Jämtland. På Jamtli, (motsvarigheten till Stockhoms Skansen fast bättre) har man sen tidigare Jamtlikronan.

Bloggen BESÖK EN BANK – Hur används mina pengar när jag sover?

JAK MEDLEMSBANK (J= JORD, A=ARBETE, K=KAPITAL
TÄNK OM – kortfilm av Mario León:
Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=_f_tcmYkMW4
Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=IhcyHp8nHds
Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=1FdgUOB0PNs
(finns också på engelska och spanska på nätet)

Vårt samhälle skulle kunna vara så annorlunda,

om vi bestämde mer själva – över våra liv.

Vi skulle kunna se till att våra skattepengar åter börjar arbeta med det som ursprungligen var anledningen till varför vi vill betala skatt – skola, vård och omsorg och kommunikation. Exempelvis:

 • – Vi skulle kunna se till att alla skolor hade 2 pedagoger i varje klass och inte fler än 20 elever i varje klass.
 • – Vi skulle kunna se till att både skolor och sjukhus hade egna kockar som producerar mat som vi själva skulle vilja äta.
  LÄS : Leif Mannerström: ” Ge riksdagen samma mat som på äldreboendena”
 • Vi skulle kunna se till att alla som råkade ut för allvarliga sjukdomar, ex hjärnblödningar, fick en intensiv hjälp att återhämta sig – inte droga ner dem som vi gör idag. En amerikansk läkare (en hjärnforskare)  som själv fick en kraftig hjärnblödning berörde mig oerhört starkt, se Youtubeklipp nedan. Speciellt sen min egen mycket älskade moster råkade ut för detsamma. Sjukvården i Stockholm gjorde henne till ett vårdpaket…från att hon promenerade 4-5 timmars med mig varje måndag…jag kom som vanligt en måndag och hon stupplade fram som en zoombie…därefter satt hon bara och sov, snabbt blev hon rullstolsbunden (inom loppet av ett par veckor…det var fruktansvärt att se) Hon drogades helt enkelt ner med starka medeciner (hon som aldrig i hela sitt liv ätit medeciner).
  Jill Bolte Taylor:s slag av insikt (med svensk text)
 • – Vi skulle kunna se till att alla gamla som behöver hjälp och stöd i sina hem ska kunna få det. ÄVEN få komma ut på regelbundna promenader. Samt återkommande kroppsmassage för ökat välbefinnande och hjälp mot stelhet.
 • – Vi skulle kunna se till att alla skattebetalarnas verksamheter handlade allt som gick i det närproducerade.
 • – Vi skulle kunna se till att våra livsmiljöer blev renoverade i oerhört mycket större omfattning än idag…och aldrig mer tillåta politiker att riva älskade byggnader bara för att de anser att marken är åtråvärd och därför dybar för giriga byggbolag som vill bygga nytt hellre än att renovera.
 • Vi skulle kunna ha många fler odlingslotter i närheten av småstäderna i hela landet.
  Stadsodling på parkmark – Haninge
  • Vi skulle kunna  se till att det aldrig mer fick slängas riktiga saker på alla tippar i landet. Kommunen skulle kunna ha kunniga människor som sållar och bygger upp ett försäljningsställe i anslutning till alla soptippar. Där skulle duktiga hantverkare arbeta med diverse renovering. Här skulle alltid finnas en slags lärlingsplatser för de som har tänkt sig att utbilda sig till olika typer av hantverkare. Alla som arbetar på dessa platser blir väldigt viktiga personer. Sen skulle dessa saker sållas ännu en gång, vissa saker kan vara rena antikviteter medan andra går att sälja i egen butik – lagade hela och rena. Intäkterna bekostar annan verksamhet i kommunen. ”Vi behöver bli fler som kan laga grejer”
 • – Vi skulle kunna se till att de gamla plogloken togs fram, renoverades och blev tillgängliga över hela landet. De ploglok som enfaldiga politiker sålt till andra länder försöker vi köpa tillbaka.
 • Vi skulle kunna återta kontrollen över Statens järnvägar (alltså VÅRA järnvägar), Postverket (alltså VÅRAT Postverk),
 • – Vi skulle kunna skapa kloka energisystem, (och göra det möjligt för alla som har möjlighet att producera egen sol-el, vind-el, vatten-el och andra förnybara energisystem ska få stöd att göra det så att de kan sälja den el som är överskott till vårt gemensamma nät.
  Laila vill göra en miljöinsats
  Laila levererar el till Göteborg Energi
  Med solens om energikälla
  Köp Ditt eget kraftverk
  meterolog Pär Holmgren
  (Laila var en gång ordförande i JAK Medlemsbank (en av de bättre)
  Staten (alltså våra företrädare) bör skapa incitamet för att alla medborgare som kan skapa energi själva – ska kunna få göra det. Solceller på taken, sjö- bergvärme, mindre vindsnurror osv för att sen sälja eventuellt överskott tillbaka till elbolagen (som självklart borde ägas av kommunen själv, alltså skattebetalarna).
 • – Vi skulle kunna se till att alla bussar och tunnelbanor kostade max 10:- oavsett längd på resa i varje by eller stad…eller se till att all transport inom regionen gick på skattsedeln (det borde aldrig vara ekonomiskt försvarbart att ta bilen i tätort om man inte kan bevisa att bilen är viktig för företaget eller handikappet). Detta skulle vara väldigt viktigt för miljön.
 • – Vi skulle kunna ha lokala sparkasseföreningar (istället för banker) som vi själva är delägare i – och därmed medbestämmande på årsmötena. Som Gustafs Sparkassa är ett bra exempel på.
 • – Vi skulle kunna uppmuntra alla att tänka ut idéer för hur vi kan hjälpas åt att förbättra vårt samhälle. Så mycket låst intelligentia bara väntar på att få bidra till sitt samhälle.
 • Vi skulle inte längre behöva ha partipolitiker och deras tjänstemän lägger våra pengar på sådant som de kallar konst. Förhoppningsvis skulle aldrig mer partipolitik styra vilken kultur som ska få finnas i landet…kanske skulle vi då kunna låta vår egen historia bli en lekplats för alla som har barnasinnet kvar (vad ska man annars ha sin historia till: Historiska folkfester), som man gör överallt i hela världen.
  Maskerader på Kalmar Slott – liknande borde göras i alla slott som finns.

Det finns så mycket vi skulle kunna ordna om vi slapp belastningen av det partipolitiska systemet, med alla kostnader som följer med dem.

Vi skulle till och med få tid kvar till att kunna dansa …mycket…under hela våra liv!
Man blir nämligen lycklig av att dansa….och ibland bara av att titta på:
2-årige – dansar ”the jive”
94-årige Mathilda Solo – 4 min glädje
Jag skulle önska att alla människor på planeten fick vakna och
känna stor lycka över att de lever…som i sången Jag är så glittrande glad.
Att det inte är så beror på de emotionellt lägre utvecklade människorna, de giriga, som håller på att förstöra vår planet. Vi andra – vi tillåter dem att göra det för att vi inte genomskådat systemen – system som är så perfekt utformade för dem – klättrarna. Väldigt få visa och kloka människor klättrar i hierarkierna.
Vi måste ändra på det nu – vi har rätt att bestämma mer över våra liv!

 
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s