”IDÉPROGRAM”-Tfe

ALLA SOM HAR EN IDÉ OM SITT SAMHÄLLE … – BORDE KUNNA SKRIVA EN EGEN MOTION!

Denna sida är inte klar…
MEN…klart är att:
1. Det finns hur mycket arbete som helst!… (men ingen vill betala för att få dessa arbeten gjorda. Men det kan vi skattebetalare bestämma över om vi slutar ge våra röster till de partipolitiska systemets klättrare)
2. Det är vi medborgare som måste ta saken i egna händer…
3. Vi behöver bygga upp ett mer utvecklat demokratisystem (viktigast av allt)
4. Därefter besluta oss för ett nytt ekonomiskt system som bygger på
kvalitet och vishet – istället för kvantitet och girighet (som vi har idag)

Själv förespråkar jag Karl Gustafsons geniala förslag om ett nytt ekonomiskt system som bygger på att vi inför en fast värdebas i ekonomin. En värdebas som vi redan nu använder när vi räknar fram våra löner (timlön x timtid). Alltså värdebasen TID. Alltså FYSISK TID!

Vi använder redan tiden som värdebas men BARA när vi räknar fram våra löner. Med den här idén skulle vi också använda tiden när vi räknar fram vilken skatt vi ska betala. ALLA ska lägga lika många timmar var – per dag – till statskassan. Innovatören (Kalle Gustafson) säger att vi bör byta ut ordet skatt mot samhällsavgift, för att tydligare markera att det inte längre är frågan om något godtyckligt påhitt av partipolitiker – utan något vi alla ger av vårt arbete (alltså vår tid) till det vi kallar vårt gemensamma samhälle. OCH dessutom rättvist i tid räknat av våra liv eftersom alla får lägga lika många timmar som alla andra – MEN – gånger just SIN timlön, (timlöner ser ju olika ut och endel har ingen timlön och då får man räkna fram en sådan på annat sätt).

Till alla som flummigt säger: tiden finns inte…det är bara en konstruktion…. bla,bla,bla …osv: men faktum är: Jorden snurrar kring sin egen axel – och sen runt solen = vilket gör att vi har fysisk tid. Vi har kommit överens om att vi har 24 tim per dygn, och att vi i vårt land har 8 timmar som lagstadgad arbetstid. Man kan få arbeta övertid…men inte hur mycket som helst, det finns också reglerat i lagar och bestämmelser.

Det här är en idé som bygger på att nästan alla skatter och alla bidrag försvinner.
Alla skatter ersätts med tidskatt – som alla ska betala, begränsat till att BARA beskatta den lagstadgade arbetstiden och INTE övertidsarbete.
Alla bidrag som vi har idag ersätt med BBT= Basbehovstäckningsgaranti. Beskrivs längre ner.
(Nästan betyder alla skatter utom vissa utsläpps-skatter).

Kalle Gustafson: ”- På vår underbara planet, ett rymdskepp i universum som rusar fram runt vår galax Vintergatan, lever vi i en sluten värld, ett växthus, som får sin energiförsörjning från vår egen stjärna Solen. Solen är vår gemensamma klocka. Allt som sker är styrt av naturlagarna, vilka vi börjat upptäcka och kunnat kartlägga. Vi finner då den fantastiska exakthet och lagbundenhet med vilket allt, som vi hittills förstått, kan förutsägas, planeras, beräknas och vi uppnår det resultat som vi såväl förväntat oss och som stämmer med verkligheten. I dessa naturlagar ingår mycket exakta och oföränderliga naturkonstanter, ex ljusets hastighet, gravitationskonstanten, tidfaktorn mm. Vi kan inte manipulera himlakropparnas rörelser och alltså inte heller den mätbara tiden. En timmes varaktighet kan därför aldrig ifrågasättas någonstans på jorden. Om mänskligheten följer naturlagarnas villkor, vilket vi gör i all teknologi; fysik, kemi, optik, hållfasthetslära, aerodynamik, elektronik, astronomi, matematik osv, så går allt oss väl. Om vi bryter mot naturlagarna så går det på tok”.                                            Kalle Gustafson
                                      Uppfinnare och innovatör av Tidfaktorekonomin


Vårt nuvarande ekonomiska system har brist och girighet som grund. Det finansiella systemet bygger på skuldbaserade pengar, alltså alla pengar lånas ut mot ränta. Därför måste det hela tiden växa. Växa gör det bl a genom att massproduktionen i storindustrin bygger in livslängder i allt för att vi ska slänga och köpa nytt hela tiden. Vi människor har blivit shoppingmaskiner som håller igång aktiemarknaden. Hela systemet är ett monster som skapar elände och gynnar ännu mera girighet. Istället behöver vi ett ekonomiskt system som uppmuntrar kvalitet – inte kvantitet. Vi behöver ett system som sucessivt sänker kravet på människans dagliga arbetsinsats så att vår tid blir vår egen i större utsträckning än idag. Livets mening ÄR INTE att arbeta ihjäl sig.

Däremot finns det hur mycket som helst att göra, alltså massor av arbeten behöver göras. Problemet är att ingen vill betala för att få dem gjorda. Vi har ju numera till och med myndigheter som förlägger arbeten i andra länder för att själva smita undan skatten i vårt eget land…det är fullkomligt hårresande. Till och med skatteverket själva.

Tidfaktorekonomisystemet skulle börja med att sänka den lagstadgade arbetstiden till 7 timmar per dag. All övertid, alltså all tid man får arbeta utöver dessa 7 timmar blir skattebefriad, alltså – om man får arbeta övertid så får man 100 % i egen ficka, alltså alla övertidstimmar är helt egna pengar. ÄNTLIGEN… en morot – äntligen skulle man då kunna börja arbeta ihop ett litet eget kapital. Något som idag är helt omöjligt.

Idag låter vi oss istället luras in i spel & dobbel med våra små pengar i förhoppning om att kanske vinna en slant. Eftersom man INTE kan arbeta ihop något kapital. Staten har öppnat casinon i många städer och lockar via annonser i dagspressen för att göra sig ytterligare en hacka på medborgarna. Drygt 5 miljarder årligen:
DN – Högre vinst för Svenska Spel (21 febr 2005)

De partipolitiska grupperna presenterar sina idéprogram och vi vanliga medborgare har bara att ta ställning till vilket av de olika gruppernas påhitt som vi vill låta dem använda våra pengar till. Somliga är väldigt vidlyftiga. Man får ofta känslan av att det finns hur mycket pengar som helst i vissa fall – medan inga pengar alls i andra fall…vi har de senaste 25 – 30 åren uppmanats att spara, dra åt svångremmen osv. Tyvärr står alla partier bakom nuvarande ekonomiska system som bygger på ÖKAD TILLVÄXT. Utan ökad tillväxt i dagens system så kraschar systemet. Just nu håller det på att krascha. Och det är ju för väl eftersom det håller på att ta kål på vår planet.

Idag är vi alla berövade vår TID…i löneslaveri. För att kunna se det måste man kanske göra sig en bild av hur en familjeförsörjare för 100 år sedan arbetade 14 timmar/dag. Kvinnan var hemma och arbetade lika länge med familjearbete, oavlönat men gick i vissa fall dessutom till någon och gjorde sysslor utanför hemmet.

Nu säger vi att vi har förbättrat situationen för människan…men idag lönearbetar 2 personer i varje hushåll ofta minst 8 tim/dag = 16 timmar totalt per dag per hushåll. Då har ingen skött alla familjesysslor ännu eller tagit hand om barnen. Många människor upplever sig idag fullkomligt jagade…man hinner knappt med familjesysslorna med barn och deras behov….våra gamla har vi glömt och gömt, sorgsna och passiviserade sitter de på instutitioner. En egen vänkrets orkar man med i mindre och mindre omfattning. Kanske är det bättre på landsbygden än i städerna…men fler drivs mot städerna. En Aftonbladet-journalist satte huvudet på spiken: ”Vi jobbar skiten ur oss eller får inte jobba alls”

Alltså: Använd samma beräkningssystem på ena sidan strecket= timlön x timtid  och sedan dra skatt med samma beräkningsmodell = lika antal timmar (TID) x vars och ens timlön – istället för att dra beskattningen i procent på slutlön som idag. Det handlar om en enkel förändring av skattesystemet som kan undanröja grunden för dagens spekulations- och utarmningsekonomi och därmed skapa en rättvis och solidarisk hushållning som kan fungera över hela jordklotet. Om skatteverket räknar ut att de exempelvis behöver 4 timmar per dag av varje arbetade människa och en person tjänar 1000 kr per timme så ska den personen betala 4.000 kr per dag till det gemensamma – övriga timmar är personens egna. Om en person tjänar 100 kr per timme så ska den personen betala 400 kr per dag till det gemensamma – övriga timmar är personens egna. Den som har högre lön tjänar naturligtvis mer (och betalar mer i tidskatt) MEN – för första gången i världshistorien blir det rättvist i TID räknat. Detta kommer att förändra hela samhället till det bättre för oss alla.

MASSOR AV FLER JOBB + ÖVERTID I EGEN FICKA

Om vi skulle införa den skattemodell som Kalle föreslår så blir från dag ett – ALL övertid skattebefriad. Vad skulle det betyda? Jo, att skatt endast beräknas innanför den lagstadgade arbetstiden…som ju är 8 timmar för närvarande hos oss men som Kalle menar att vi från dag 1 bör sänka den lagstadgade arbetstiden till 7 tim/dag. Det betyder att alla som får jobba övertid får plötsligt 100 % av sin timlön i egen fick. VAD skulle inte det betyda för en den enskilda människan? Det finns massor av människor som har entreprenörslängtan och bara denna lilla åtgärd i sig skulle plötsligt göra det möjligt för en massa människor att börja tänka på att försöka starta den verksamhet som man drömt om att göra. Eller kanske skulle man se sin möjlighet att äntligen kunna arbeta av sina skulder. Äntligen en morot i systemet, (incitament).

Kalle brukar ta ett exempel med 2 bröder som står vid ett band på Volvo…men som alltid drömt om att starta sin egen bilverkstad. De tänker att om de jobbar så mycket övertid som de får och börjar att lägga undan pengarna, så kanske de kan starta den där verkstan som de alltid drömt om. De startar i liten skala och lämnar sina jobb på Volvo (som i bästa fall någon annan får). De startar sin verkstad…med egna pengar..eller kanske bara ett litet lån i banken. Vilket gör att de kan hålla lägre priser än andra och konkurrera med andra bilverkstäder…. för de har ju inga eller väldigt små räntor som ska betalas till banken.  Det enda som en lite företagare kan konkurrera med är ju pris och kvalité. Antagligen får de mycket jobb eftersom de håller lägre priser än andra verkstäder…så småningom har de så mycket jobb att de kan anställa.

När många människor över hela landet gör på samma sätt…men mängder av olika verksamheter…i liten skala utan räntekostnader och kan konkurrera med dyrare verksamheter så kommer det troligen att gå ganska bra för dem. Det blir då fler som ska dela på statens budget, och ju fler det blir som har arbeten och betalar in sin tidskatt ju färre timmar behöver staten kräva in av varje människa. Alla ska betala den tidskatt som Skatteverket har räknat ut att alla ska betala – i TID räknat X sin timlön.

Två olika beräkningsmodeller redovisas till skatteverket:

  1. För alla som har timlön: Det enda som medborgaren deklarerar är sin timlön. Medan alla företagare redovisar hur många timlöner de betalar ut samt vilka nivåer på timlönerna de givit sina anställda.
  2. För alla som inte har timlön: Hantverkare, konstnärer, frilansare med flera. Alla som inte har en fast uträknad timlön får betala in sin samhällsavgift i efterskott. I slutet av året när man kan se hur mycket pengar dessa personer tagit ut från sitt konto – går det att räkna om dessa pengar, för att se vilken timlön det blir – så kan också dessa personer få en rättvis bedömning av hur många timmar de ska bidra med till det gemensamma.

Ett politiskt parti förespråkar faktiskt något liknande det som Kalle Gustafson benämner BBT – Basbehovstäckningsgaranti och partiet heter ENHETSPARTIET. Men de kallar sin modell för Basinkomst. I deras partiprogram kan man läsa att de också: ”arbetar för ett räntefritt, spekulations- och inflationsfritt samhälle som tillgodoser människans grundläggande behov, där pengar enbart används som medel för utbyte av varor och tjänster”. MEN…trots allt är också dessa ett parti bland andra där klättrarinstinkten är det som kommer att locka fel personer som företrädare.
Rösta hellre på er själva i Direktdemokraterna!

Romarriket föll under en period av ca 400 år – frågan är om också vår civilisation just nu håller på att falla…men vi kommer inte att se det förrän i perspektiv – alltså längre fram i framtiden. Just nu eskalerar girigheten i rasande fart….DET kommer inte att leda till god utveckling.

Annonser

2 thoughts on “”IDÉPROGRAM”-Tfe”

  1. Sonja Brimberg said:

    Förlåt en petighet innan jag kan koncentrera mej på innehållet….snälla, rikta accenten för betoning av idé rätt….!?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s