SYSTEM-FÖRÄNDRING

STORA SYSTEMFÖRÄNDRINGAR MÅSTE TILL!

– I DEMOKRATI & EKONOMI! 

Vi måste ta tillbaka makten över våra liv!

Många system som vi känner dem idag måste absolut utvecklas eller ändras helt. Det allra viktigaste är demokratisystemet. Sen skattesystemet, penningsystemet (bankerna) och pensionssystemet OCH skolsystemet…energisystemen osv.

Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra liv. Våra liv är ju faktiskt vår TID. Vi måste stanna upp och tänka efter…hur mycket TID är vår alldeles egen…och hur mycket TID måste vi lämna ifrån oss – av våra liv? Vi betalar väldigt höga skatter till statskassan. Dessa pengar är vår ihopsamlade TID…tid av våra liv – som vi i stort sett blir bestulen på. Alltså systemet stjäl våra liv ifrån oss. Våra politiska företrädare tillsammans med bankerna.

 (översatt)
Den amerikanske journalisten, tidningsredaktören och dokumentärfilmaren Bill Stills två-punktsprogram för att rädda USA (och vilket annat land som helst).

Ett par av de viktigaste rapporterna från Bill Still:
Still Report # 231 – IMF’s Kumhof #2 – 7april 2014
Still Report # 230 – IMF Researcher Supports Monetary Reform
5 april 2014
ALLA borde lyssna på den…och om någon vänlig själ kunde översätta den med svensk text vore det fantastiskt.

DEMOKRATI

Det vi har idag som kallas representativ demokrati är inte speciellt representativt alls, i  själva verket är det ett uselt system där vi överlåter våra röster till helt okända människor i 4-årsperioder– som själva arbetat sig upp i hierakierna. Fram till nu har detta system, som sköts av en elit, varit uppdelat på olika partier. Konflikt är det konstanta tillståndet eftersom de alla strävar efter mer att säga till om (mer makt). De har hittills också lyckats få oss alla att tro att de gör detta för vår skull. Istället är vi helt i händerna på människor vi inte känner och deras mer och mer påhittiga idéer över vad de kan hitta på med medborgarnas pengar (och TID). Den epoken måste ha nått sitt slut nu.
Lyssna på en som arbetar för att försöka skapa system där vi människor ska återfå våra röster. Bruno Kaufmann från Schweiz: RECORDED European Citizen’s Initiative Day 2013

Äntligen har ett litet frö börja spira, som vill ge oss större inflytande över våra liv och våra pengar. Direktdemokraterna:

I Lettland har man infört ett nytt system som ger medborgarna rätt att lägga förslag som om de får stöd av 10.000 andra tvingar politikerna att ta upp förslaget.
Min Röst heter det, på Lettiska,
TV-inslag okt 2013: Mana Balss i Lettland förändrar det politiska systemets
– Imagining Democracy

HOTET MOT DEMOKRATIN:
”Den hotade yttrandefriheten på universiteten är ett slag rakt in i demokratins hjärta. Reagerar vi inte nu är vi ansvariga för att ha berövat våra barn möjligheten att växa upp med det som vi har tagit för givetyttrande frihet och demokrati”, säger Jens Stillhoff Sörensen: Radio P1,18 okt 2013 –
LYSSNA 1. ”Den tysta revolutionen”
Hans text kan också läsas här:  Den tysta revolutionen
LYSSNA 2. ”Hotet mot demokratins grundvalar”
Läs hans text om det känns bättre: Det postdemokratiska samhället

Dagens Juridik 3/4 2013 –
”JO pekar slutligen på den självgodhet och arrogans som Regeringskansliet visar inför grundlagen”

JO-Beslut – 27/3 2013 –
”Kritik mot Regeringskansliet, som i upprepade fall åsidosatt grundlagens krav på att allmänna handlingar ska utlämnas skyndsamt”

Fria Tidningar 14 okt -13 – 
Kommentar: Riksdag & Departement – för besvärlig för makteliten?
–  .  Politikerna lägger ner sin egen tidning Riksdag & Departement

DN 9 april 2013 –
”Svenskar misstror offentliga tjänstemäns ärlighet”
 
DN 9 april 2013 – Tjänstemän står det…men samma sak gäller nog partipolitiker idag.

Hur påverkas användandet av våra skattepengar?
Lobbyismen:
Lobbying Bonanza as Firms Try to Influence European Union – New York Times 18 okt 2013

”Därför kan USA:s massavlyssning av vanliga svenskar fortsätta – Aftonbladet 16/10-13

Det finns bättre och sämre partipolitiker: (LÄS: Jan Guillios artikel om en sosse i Norrtälje kommun). Självklart finns det bland partipolitikerna också dem som lagt sitt liv i att försöka åstadkomma något bra för sitt samhälle. Dock kan vi alla se – att det sker i mindre och mindre utsträckning. Man kan välja att inte se – för att man inte orkar. Men alla som ser måste vakna till och fundera på om det finns någon annan väg.

Sen har det ju blivit vanligt de sista åren att våra så kallade folkvalda kliver direkt ut ur det partipolitiska livet och direkt in i näringslivet och blir regelrätta lobbyister. Vidrigt helt enkelt. Några exempel från Aftonbladet 29 april 2013: Inga regler, ingen insyn” 
Hennes prislapp: 50 000 kronor”

”Lämnade politiska eliten – gjorde karriär inom PR”
– AF 29 april 2013
Men sex av åtta partier vill inte ha någon kartläggning av lobbyismen i Sverige. ”De röstade ned förslaget om lobbygranskning
”Sverige behöver lagar och regler 
– Lobbyisterna skyddas aktivt av Sveriges makthavare”

Bokförslag: Den politiska adeln – Anders Isaksson

Lobbyisterna – En film om EU:s giantiska maskineri med mängder av lobbyister. Den ligger under Ekonomisk allmänbildning också för att den är så viktig – demokrati/ekonomi…två sidor av samma mynt! Tyvärr ingen svensk text.
JO, TILLFÄLLIGT – från 22 januari t.o.m  21 febr 2014 kan den ses med svensk text på SVT Play –
LOBBYISTERNA (svensktextad)

Demokratifrågan är ju det allra viktigaste just nu. Snart har de så kallade folkvalda stulit allt som vi ägde och hade byggt upp under hela det förra seklet. På väldigt kort tid har de skinnat oss in på bara kroppen. Vi har gått från att vara ett rikt folk till ett snart väldigt fattigt och skuldtyngt. Och det har skett med medvetna politiska beslut! Så… har vi alls längre någon demokrati? MAKT ELLER DEMOKRATI

Redan 1974 skrev ju Gustaf Olivecrona ”Svenskarna och deras herrar” om hur 2 klasser växte parallellt och hur båda skodde sig mer och mer på medborgarnas bekostnad, allt i ”god demokratisk ordning”. Detta har fortsatt och idag känner många att vi inte längre har någon riktig demokrati. Som vanlig samhällsmedborgare har vi litat på att våra företrädare skulle arbeta för allas vårt bästa – länge har vi låtit lura oss. Men det är i alla fall hög tid att vi vanliga skattebetalare reser oss nu och säger tack…men nu räcker det, nu har ni lekt klart med våra pengar och våra liv.

Dokument innifrån, på TV helt nyligen: ”LÖNESÄNKARNA” ger en väldigt tydlig bild av hur det stora svindleriet har gått till, där dessa 2 klasser hjälpt varann att stjäla medborgarnas arbetsförtjänster. Trots den enorma produktivitetökningen sedan 1970-talet så har man sänkt svenska arbetarlöner så mycket att man får gå tillbaka 100 år i Sverige för att hitta samma nivå på lönerna kontra företagens vinster. Samtidigt har en kraftig förskjutning gjorts i fördelningen av det som produceras – FRÅN LÖNER – TILL VINSTER! Samtidigt såg man till att skyffla ut LÅN i en enorm omfattning (det till och med skickades hem låneavier i brevlådorna), så att medborgarna kunde fortsätta ”shoppa”- men istället för med egna ihoparbetade pengar – så blev vi alla satta i stor skuld…genom stöld av de löneförhöjningar som frös inne.! Detta har lett fram till att Sveriges befolkning har en av de absolut största privatskulderna i Europa. DET är något verkligt oroande!
Denna viktiga film kan ses på SVTPlay t.o.m 3 aug 2014

Nationalekonomen Ann-Marie Pålsson (som var den som såg till att vi fick återgå till skiktningen av människor genom införandet av pigor i hemmen igen), hon tillbringade en period som partipolitisk företrädare. Det chockade henne så till den milda grad att hon kände sig manad att skriva ner det hon upplevde. En väldigt viktig beskrivning av politiken av idag – ger hon i sin bok: Knapptryckarkompaniet (lyssna på denna intervju med henne, eller låna och läs hennes bok).
GP 28 nov 2011 – Hård kritik mot moderat partikultur

I åratal struntade jag i att rösta. Det kändes inte bra. Men jag hade valt på pest eller kolera så många gånger att det till slut fanns en gräns. Många blir arg när man säger att man inte röstar: “- Då har Du ingen rätt att klaga heller“, kan människor säga. Eller “- Men herregud  Du måste ju rösta…åtminstone rösta blankt…det är en skyldighet och en rättighet att vi får rösta”, säger några. Men sanningen är att OM man röstar blankt eller inte alls – så tillgodoräknar sig de vinnande partierna ändå våra röster genom att de delar upp antal stolar i riksdagen (mandat). OM det hade varit någon mening med att uttrycka sitt missnöje så hade det stått massor av stolar tomma i riksdagen. LÄS:
“Erkänn de ickeröstande!” – en krönika av Lars Ilshammar.
”Replikerna avslöjar förvrängda sanningar” –  Daniel Suhonen

Vi har haft hemdatorer i mer än 20 år och fortfarande har man inte öppnat möjligheterna för oss att delta i de frågor som berör oss i våra kommuner – trots att det är vi som betalar för allting. Men nu är det dags!

Folkomröstningar – ett välkommet inslag – 8 april 2013 – Bruno Kaufmann. Det finns många som tycker tvärtom….som inte har något förtroende för sina medmänniskor (genom sig själv känner man andra= gammalt djungelordspråk), eller som målar upp stora krisbilder …”om man låter kreti och pleti få rösta”… (vittnar om starkt förakt för sin medmänniska). Kan inte låta bli att påminna mig när Sverker Olofsson i TV frågade ett gäng manliga präster….”- Få höra nu…vad är det för enorma katastrofer vi ska råka utför nu om att ifall kvinnor får möjligheten att bli biskopar???” Det var roligt!
I Schweiz har man kommit betydligt närmare riktig demokrati:
Switzerland’s direct democracy
Electronic Voting as used in Switzerland

AKTIV DEMOKRATI heter partiet som egentligen är ett folkomröstningssystem. Det handlar om att vi medborgare behöver ta tillbaka kontrollen över våra liv. Något annat sätt att göra det på än att återta våra röster finns inte. Det är därför oändligt viktigt att alla som förstår vikten och värdet av det här, hjälper till att berätta för alla de känner – om att ett sådant system nu finns att rösta på 2014. SPRID INFORMATIONEN TILL ALLA NI KÄNNER. Läs in er själva på det nya systemet och har ni kunskaper som kan behövas där – om ni kan, gå med och hjälp till att stärka utvecklingen av denna nya modell för mer äkta demokrati. GLÖM SEN INTE ATT RÖSTA PÅ DEM! ”Visa Ditt stöd till Aktiv Demokrati på Facebook”

RING P1 = om AKTIV DEMOKRATI = Trots obehaget av att ringa till Ring P1 så gjorde jag det ändå. Alla kan ringa P1 för att försöka nå ut med ett budskap. Om vi blir många som ringer in om vilket ämne som helst men slutar med att peka på behovet av ett utvecklat demokratisystem och nämner Aktiv Demokrati…så kanske det kan nå ut till våra medmänniskor i tillräcklig omfattning före nästa val. Snälla – gör det! Annonskostnader är för dyrt.

 • Föreningen för Direktdemokrati – (hemsidan) – arbetar för att fördjupa demokratin genom lokala folkomröstningar
 • Föreningen För Direkt Demokrati (Facebook)
  Föreningen ska verka för direkt, fördjupad och breddad demokrati. Vi utvecklar demokraticentrum och demokratiskolan. Vi stödjer folkinitiativ och medborgarinitiativ med kunskap.
  Beskrivning:
  Föreningen ska verka för direkt, fördjupad och breddad demokrati. Vi utvecklar demokratiskolan och demokraticentrum. Vi bevakar folkinitiativ och folkomröstningar. Vi stödjer folkinitiativ med administrativ hjälp och kunskaper om folkinitiativ och andra demokratiska verktyg för att medborgarna direkt ska kunna påverka beslut.
 • Facebook – Direktdemokrati (en sida till)
 • Äkta Demokrati – Värmdö – (Politisk organisation)
  Facebooksida – Äkta Demokrati Värmdö
 • Äkta demokrati – Eskilstuna (Politisk organisation)
  Äkta Demokrati, Eskilstuna är namnet till trots ett komplement till dagens politiska partier. Skillnaden är att vi ska fråga folket först och sedan göra som majoriteten vill efter en omröstning, oavsett det gäller en vänster eller höger fråga.
 • Demokratisk evolution
  Ärlighet i politiken?Är det möjligt? Önskvärt? Vad tycker du?Att gilla den här sidan är att visa sin åsikt. Diskussion är välkommet.
  Sidan skapad 22/1-2011 av Joakim Pihlstrand-Trulp.
  Beskrivning:
  – Ärlighet, rättframhet, solidaritet, integritet och mod i kontrast till floskler, lögner, egocentrism, feghet och manipulation. Ärlighet är också en strategiskt riktig väg att gå.
  – Det går att göra fler tolkningar. Bidra gärna i evenemangsloggen. Sprid gärna sidan till de vänner du tror är intresserade.
  – Kejsarens nya kläder. Vi som väljer, väljer vad vi vill ha.
 • KNIVSTA.NU – är ett öppet forum för alla som är intresserad av Knivstas nutid, framtid och forntid. Detta webbforum är inte avsett att vara endast för partimedlemmar i Knivsta.nu. Gå med för att:
  • Delta i debatter och starta egna debatter i ”Forum”
  • Följ bloggarna från maktens korridorer i Knivstas kommunpolitik
  • Skapa egna grupper kring olika intressefrågor
  • Lägga upp evenemang mm
 • DEMOEX – VALLENTUNA – Sen 2002 – En medborgarrättsrörelse i Vallentuna som vill ge varje medborgare rätt att representera sig själv i varje enskild politisk sakfråga.
  En studiedag om “IT och demokrati” på Vallentuna Gymnasium föddes tanken på att starta ett demokratiexperiment. Den 6 mars 2002 bildades föreningen Demoex och vid valet i september samma år kom Demoex in i fullmäktige och 19-åriga Parisa Molagholi blev Sveriges första förtroendevalda direktdemokrat.
   Läs hela Demoex historia
  Så fungerar det
  Demoex döper om sig till Direktdemokraterna

Vi har länge haft möjligheten i Sveriges kommuner att samla in namnunderskrifter för att be att en bordlagd fråga skall ta upp igen. I lagtexten står det…”för eventuell folkomröstning”. Detta har nog tidigare aldrig hänt. Alltså… att politiker låtit en fråga gå till folkomröstning för att medborgarna samlat in tillräckligt med namnunderskrifter. Däremot har det hållits en handfull folkomröstningar (totalt i landet) när politiker själva drivit sin egen vilja till kommundelning ELLER kommunsammanslagning. Det är som när en pappa i familjen ger barnen två andra (dåliga alternativ) att välja på istället för det barnen önskat att få göra. Barnen blir lite besvikna men ändå lite glada för att de i alla fall får välja. Rena lurendrejeriet!
DN 21 april 2009 – Politiker vill inte låta folket rösta
SvD 21 april 2009 – Folkomröstningar röstas ned

Lite har dock media börjat lyfta röstning via internet: Rösta via nätet 2018

MEN NU…otroligt nog…ska Västerbottens läns landsting ordna en rådgivande folkomröstning den 8 sept 2013. Det handlar om besparingar. Alla sådana gånger skulle man vilja få ut hela landstingsbudgeten på nätet…så att man som medborgare i det landstinget kan göra sig en bedömning av om företrädarna kanske slösar på andra områden…kanske har byggt om kontor vid varje byte av chefer eller andra rena slöserier. Hur ska medborgarna annars kunna bedöma möjligheten VAR man ska spara OM det måste göras?

april-2013 – Och nu har ännu en kommun gått med på en rådgivande folkomröstning (Surahammars fullmäktige) …dumt nog säger de att de inte tänker ta nån hänsyn till resultatet. Det handlar om en skola.

Längst ner i denna kolumn har jag listat exempel på vad medborgarna tvingas ägna sin dyrbara tid till för att dårar leker med våra skattepengar. Varje gång en politiker påstår att det inte finns pengar, att det måste sparas…så bör man kräva att få se hela kommunens budgetplanering och hjälpas åt att syna den. Det finns alltid pengar. Det är snarare prioriteringarna man kan ifrågasätta. Som ett litet exempel från Stockholms kommun. Det saknas pengar till en massa saker…samtidigt sitter de och funderar på en bro för 40 miljoner över till en liten fredad ö…som ingen har bett om och ingen behöver. Vi medborgare behöver snarast få ta del av var alla våra skattepengar går.

Alla budgetar bör ligga på nätet.

EKONOMISTRUKTURER

– Det viktigaste att förstå i vårt ekonomiska system är att alla pengar är belagd med skuld, ränta. Man kan alltså säga att vi har ett skuldbaserat penningsystem. Om man vill förstå detta på ett enkelt sätt bör man läsa Margrit Kennedys bok: Ekonomi utan ränta och inflation.
– Det andra viktiga är att förstå bluffen med penningskapandet som bankerna har monopol på. Enklaste förklaringen ger en 10-årig flicka på Youtube
Organisationen Positiva Pengar – 
har massor av bra videos för att förstå sambanden.

– Det finns många idéer på nätet bland människor som grubblar över andra sätt att bygga nya system. Jag tänker inte redogöra för alla dessa. Istället tänker jag förespråka ett system som Karl Gustafson kom med redan 1969. Därför att jag längtar efter RÄTTVISA!!! Hans idé är fantastisk i sin enkelhel. Den bygger på värdebasen TID (som är bundet till jordens rotation och därför inte går att manpulera) och som skulle göra att vår TID blev värderad rättvist för första gången i världshistorien.

Tyvärr så har ju vi i Sverige för vana att alltid gå över ån efter vatten…våra företrädare söker svaren i Amerika i första hand och vägrar att se det vi har runt knuten. Kanske hänger det ihop med låg självkänsla – som verkligen har brett ut sig de senaste årtiondena. För ingen har brytt sig om att titta närmare på Karl Gustafson:s idé om införandet av en fast värdebas i ekonomin. Och de människor som jag själv sökt konstakt med har varit arroganta och avsnoppande eller svarat med tystnad, ekonomijournalister, ekonomiexperter av olika slag, skatteexperter, författare, diverse högskolelärare m fl. Det kan ju finnas olika anledningar till att ”respekterade” människor inte svarar förstås…men, jag är ju ingen, inget namn, ingen titel. Men nu när snart alla kan se att vårt ekonomiska system helt enkelt är det som håller på att ta kål på planeten…så kanske tiden äntligen är inne för att titta på idéer på hemmaplan. Karl Gustafson la fram sin idé redan för Gunnar Sträng, sen Kjell-Olof Fälldt och många andra.
Sagt av Karl Gustafson (80 år 2013). Att kunna styra sin egen tid handlar om frihet. Något vi alla längtar efter. Men hur mycket frihet har vi…vi som bor i ett av världens friaste länder?
DEMOKRATISK ELLER FEODAL SAMHÄLLSFORM ? Text ur Kalles bok.

Recension av DEUS EX MACHINA i Tidskriften Nationalekonomi av Rickard Wall Transportekonom vid Statens institut för kommunikationsanalys – ur nr 6, 2008 -årgång 36.

RÄDDA SVERIGE – Bill Still om de 2 värsta ekonomiproblemen ….i hela världen!

From Plutocracy to DEEP DEMOCRACYDavid Korten
Han pratar om hur vi kan vakna upp ur den kollektiva trans som vi alla lever med. Titta tex inte på TV om Du inte själv väljer väldigt hårt vad Du tittar på, säger han.
Kick-Ass-Korten – Förändringen till ett bättre samhälle ligger i våra händer – Vi är dem vi har väntat på! Han pratar om det amerikanska samhället…men hela världen lider av samma problem.
David Korten: Agenda for a New Economy

Om man inte förstår det skrikande behovet av systemförändring så måste man bilda sig. UTBILDNING och att vara BILDAD är inte samma sak. En människa kan vara hur utbildad som helst utan att vara direkt bildad. Många säger att de inte förstår ekonomi…men det är som Kalle säger…ett sundhetstecken. Hur ska man kunna förstå något så abstrakt och sjukt som dagens system? Men riktig ekonomi är inte svårt alls…de flesta förstår det av naturen utan att de tänker på det. Eftersom ekonomi är att hushålla med knappa resurser. Men…man behöver också studera på egen hand, det kan alla göra. Det enklaste sättet att bilda sig i ekonomi, verklig ekonomi – är att se mängder av filmer på YouTube där man kan lyssna på kloka människor, men det finns massor att läsa också. OCH diskutera med andra. Vi lever med en slags ”economica-world-of-warcraft” och det är oerhört destruktivt – vi måste hjälpas åt att göra något åt det!
På ISLAND reste man sig ur sofforna och gick ut och sa ifrån…skandiaviskt lugnt men med tillräcklig styrka för att markera att NU RÄCKER DET!!!

Redan 2007: The Coming Collapse of the Middle Class with Elizabeth Warren, hennes föreläsning börjar 6 minuter in då dessa första minuter går till att presentera hur underbyggd av kunskaper hennes föreläsning är, presentation alltså.

Filmen ”Ojämlikhet för alla” – ett sätt att förklara de sjuka samhället och hur vi hamnade i det. Tyvärr inte svensktextad. Men en viktig film om hur alla människor kämpar för sin längtan att få det lite bättre men också hur de kämpar och nästan ändå inte klarar att hålla näsan ovan vattenytan.

Stefan Jarls senaste film,, som SVT tydligen inte ville visa före valet, för att den tog ställning, sa man. ALLA bör se den. GODHETEN – en film av Stefan Jarl om vårt samhälle.
Läs gärna hans blogg, det han skriver är väl värt att fundera över.

PENGAR

LOKAL VALUTA/PARALLELLA VALUTOR –
Att bygga upp lokala valutor parallellt med vår vanliga krona är kanske det smartaste vi kan göra. Lyssna på Bernar Lietaer under Ekonomisk allmänbildning. Han brukar säga att det är lika smart att införa en parallell valuta som att ha ett extra däck i bagageutrymmet på bilen. Kraschar ett däck så har man ju ett 5:e helt att bara köra vidare på. Kraschar ekonomin så har man en annan valuta som bara kommer att öka i användning, alltså om den vanliga ekonomin får problem så växlar människor direkt om till den lokala valutan. …en slags fallskärm.

En parallell valuta har tex företagen i Schweitz använt sig av i mer än 75 år redan, med självklart goda resultat. LÄS OM WIR-valutan.
BERNARD LIETAER:  (fick UTSTICKAR-priset tillsammans med Margrit Kennedy i okt 2012)
Det finns massor att lyssna på av prof. Bernard Lietaer på YouTube, här nedan kommer smakprov. Han var en av konstruktörerna bakom Euron men pratar idag mest om parallella pengar.
Currency Solutions for a Wiser World – Bernard:s Hemsida
Bernard Lietaer – om hur pengar skapas (föreläsning 25 min)
TEDxBerlin – Bernard Lietaer 11/30/09 – Why this Crisis? And what to Do about it?

Prof. Bernard Lietaer:s student-checkar, (en klok man): Han tänkte för länge sedan tex ut ett system för att öka studiemöjligheterna för elever, från små barn upp till universiteten – endast genom att regeringen ger ut en skol-voucher. Denna check delas ut till de yngsta barnen som kan köpa sig studiehjälp av någon som är lite duktigare än dem själva…företrädesvis någon i lite äldre årskull ovanför sig. Den eleven som givit den mindre eleven en matematiklektion kan sen i sin tur köpa sig samma timme utav nån äldre, kanske i något annat ämne. Dessa checkar skulle då vandra genom skolsystemet och massor av studietimmar skulle komma till stånd utan extra pengar annat kostnaden för papperet för dessa checkar. Slutligen hamnar de hos universitetselever som kan köpa sig extra hjälp av lärare och sedan går de tillbaka till staten….som igen ger ut dem till de yngsta. Självklart under strikta regelverk så att de blir väl använda.

Med tanke på all debatt om läxhjälp i svenska media – som våra politiska företrädare nu har tänkt att vi skattebetalare ska bekosta, så skulle ju någon intelligent journalist göra ett reportage om denna skol-voucher och intervjua Bernard L. Lyssna här nedan på ett antal YouTube-klipp med honom.

Vi kan skapa nya system. Gamla system kan inte användas för att lösa det som de själva ställt till med, säger han! – TEDxFlanders – Bernard Lietaer – design and implementation of currency systems (16,48 min)

2012 – The Future of Money by prof. Bernard Lietaer present:
1. The Future of Money – TIME FOR CHANGE,
part 1 – (10 min)
2. TIME FOR CHANGE, part 2 –  (7 min)
3. TIME FOR CHANGE, part 3 – (5 min)

Hur ska vi komma undan arbetslöshet? Starta Ditt eget ekonomiska flöde av kapital…vem som helst kan göra det! säger han:
– 2009 – TEDxBerlin – Bernard Lietaer – 11/30/09 
(18,45 min)

TA KONTROLL ÖVER PENGARNA: TRYCK DINA EGNA – Take Control of Money: Print Your Own

Låt demokratin skapa pengarna – Yoshi Frey – 19 nov 2011- Sthlms Fria

Lokalt betalsystem – Förtydligande av motion lagd till Miljöpartiets kongress 1999 i Landskrona. (Skulle kunna införas i varenda kommun…om politisk vilja fanns, och kanske jag ska tillägga: om kunskap fanns)

Lokalkapital – vad är det? liten animerad film på svenska om kloka sätt att ordna enkla finansieringslösningar lokalt. Exempel:
– Åre Lokalkapitalbolag

Gustafs Sparkassa – Lokala sparkassor fanns i mängder över hela landet en gång i tiden. Åtminstone en finns kvar i Gustafs i Dalarna. Vi borde bygga upp nya sparkassor så att vi hade tillgång till en liknande i varje bygd i landet. Gustafs kassa bevisar sin utmärkta funktion genom detta:
”Sedan starten 1872 har föreningen inte haft en enda krona i kreditförlust, trots världskrig, depressioner, börskrascher och bankkriser!”
En ny sparkassa planeras i Ramsele i Ångermanland. Finns ett reportage i JAK Medlemsbanks tidning nr 2 2013”Sparkassa ska lyfta bygden”

——————————————————————————————–

DEMOKRATI-ARBETE I Sverige:
Eftersom jag anser att ekonomi och demokrati är två sidor av samma mynt så vill jag informera om vad olika grupper av kloka människor har gjort för att utveckla demokratin – exempelvis i Aspudden, Midsommarkransen, Hägersten.
Titta på deras ning-sida: Södra Förstaden
Ex: Var med och forma Dina kvarter!
och andra:
Folkinitiativet i Värmdö
för utveckling av Värmdö:s skolor

Så som de arbetar i Södra Förstaden borde VARENDA HEMBYGDSFÖRENING I HELA LANDET TA EFTER …- för att vi måste börja återta makten över våra liv. Hembygdsföreningarna som redan är organiserade kunde börja hålla stenkoll på alla frågor som berör deras samhällsmedborgare och hålla informationskvällar för intresserade medborgare. Gärna bjuda in de politiker som förespråkar sina påhitt med medborgarnas pengar. Antingen tycker människor att det är bra och politikern kan känna att han/hon har tagit pulsen på samhället som denne verkar i…eller också sågas det. Och då måste denne företrädare inse att här behövs mer och djupare förankring (om det är möjligt)…eller så är idén inte önskvärd.


NYTT DEMOKRATISYSTEM – SNARAST!
Redan nu 2014 borde vi börja hjälpas åt att bygga ett nytt, mer utvecklat demokratisystem – SE: AKTIV DEMOKRATI

BOKTIPS:
Arbete & Kapital – Norberto Keppe
Norberto Keppe är en brasiliansk psykoanalytiker. Förutom oerhörda insikter i människans djup så har han skrivit mycket om ekonomi/samhälle. Rekommenderar varmt ”Arbete & Kapital” en bok som ger en annan bild än det vi dagligen matas med av journalist- och ekonomivärlden. Han började utveckla egna ekonomiska modeller då han insåg att det INTE hjälper att försöka  bygga upp en psykiskt nedbruten människa när de sen ska gå ut i ett sjukt samhälle igen. Kan hittas här:
Svenska institutet för Integral analys

1 tanke på “SYSTEM-FÖRÄNDRING”

 1. Med en dåres envishet så hoppas jag på en god och intressant fortsättning av 2014 och i all tid därefter.

  Fridens… / Josef

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s